Afbeelding

'Realisatie sporthal bij oud-Jekaterrein stap dichterbij'

Economie

SPORTPARK - De realisatie van het gemeentelijk sportcentrum op het voormalig Jeka-terrein gaat hoogstwaarschijnlijk door. Dinsdag vergaderde het college van burgemeester en wethouders over het project.

Dinsdagavond bereikten het college en de Raad van Bestuur van het ROC West-Brabant, waarmee de gemeente de sporthal wil bouwen, een overeenkomst. “We zijn overeengekomen dat we intentieverklaring daadwerkelijk gaan realiseren”, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Raadslid Frans Jackson is blij met de uitkomst van het overleg. De PvdA’er maakt zich al jaren hard voor de bouw van het sportcentrum en het daarbij horende Vitalis College. “De laatste maanden had ik er een hard hoofd in”, legt hij uit. “Maar dit geeft wel aan dat er op verschillende vlakken zaken zijn geregeld.”

Die verschillende vlakken zijn ondermeer de grondprijs van het Jeka-terrein. Het ROC vond de prijs te hoog. De gemeente gaf achter aan dat de prijs voor een dergelijke A1-locatie mag worden gevraagd. Ook een nieuwe parkeergarage vormde een struikelblok. Het ROC gaf aan de parkeergarage niet nodig te hebben, de gemeente wilde er een. “Dan betaalt u er zelf maar voor”, was ongeveer de reactie van het ROC.

“Het kan zo maar zijn dat een aantal van die hobbels nu is gladgestreken”, denkt Jackson. Hij baseert zich op het feit dat 'de hobbels' in de verklaring van het college niet meer zijn terug te lezen. “Het onderwerp gemeentelijk sportcentrum is sinds lange tijd weer hoopgevend.” Jackson hoopt dat voor hij in maart stopt met het raadswerk, er een definitief besluit ligt.

Op 12 of uiterlijk 19 januari wil de gemeente definitieve besluiten hebben genomen die daarna worden besproken in de raadscommissie Mens en Maatschappij.