Logo bredavandaag.nl

Bewoners schieten plan tegen verkeerschaos Mastbos af

  Economie

MASTBOS – De visie die een nieuw plan behelst om de parkeerchaos in en rond het Mastbos op te lossen, is door de bewoners rondom het bos unaniem afgeschoten.


Tijdens een consultatie woensdagavond over de visie liepen de gemoederen tussen verschillende bewonersbelangengroepen, bewoners, ambtenaren en wethouder Wilbert Willems zeer hoog op.

Luisteren
Als een rode draad door de avond liep dat de gemeente slecht danwel niet naar de bewoners luistert. Tussen de gemeente en een klankbordgroep zijn gesprekken geweest over de visie. Tijdens de avond bleek dat een aantal personen, die ook betrokken wilden worden bij het nieuwe plan, niet waren aangesproken deel te nemen aan die groep. Ook met de keuze van de 'gemarginaliseerde' klankbordgroep werd door de gemeente niets gedaan, zo klinkt het verwijt.

Klankbordgroep
De gemeente stelde naar aanleiding van gesprekken met de groep een plan op. Dat voorziet in ongeveer 1000 nieuwe parkeerplaatsen, verdeeld over vier locaties aan weerszijden van het bos. De Bouvigedreef wordt helemaal afgesloten zodat bosbezoekers in een cirkel om het bos moeten rijden voor een parkeerplaats en niet meer door het bos heen.

Beschermd gebied
Een grote doorn in het oog waren de 300 extra parkeerplaatsen bij kasteel Bouvigne. Bredanaar Paul van den Berg: “Eerst wordt het gebouw van het waterschap al in een beschermde groene zone aangelegd, daarna wordt in datzelfde beschermde gebied nog eens een joekel van een parkeerplaats aangelegd. Het resultaat: weer vier extra ongure, afzichtelijke en onveilige plekken in Breda”, vindt Van den Berg.

Opvoeden
Een groot deel van de bewoners vindt dat de gemeente het parkeerprobleem zelf heeft gecreëerd. Als het aan hen ligt, is dat er namelijk niet. “Uit het onderzoeksrapport Dufec blijkt dat de totale parkeerbezetting van het Mastbos ruim binnen de capaciteit ligt die het Mastbos te bieden heeft. We moeten geen extra parkeerplaatsen aanleggen, maar bezoekers opvoeden waar ze hun blik neerzetten.”

Te snel
Het feit dat volgens de bewoners de gemeente het plan te snel doordrukt, hoeft ook niet op veel sympathie te rekenen. Voorzitter van de bewonersvereniging Ruitsersbos Henny van der Valk ziet geen kans meer om voor 10 januari, de datum dat het plan naar de raad gaat, nog een ledenvergadering uit te schrijven. “Veel mensen zijn weg met de kerstvakantie, ook wethouders en ambtenaren. Als u de vertraging van het proces niet toezegt, wethouder, loop ik nu de zaal uit”, dreigt Van der Valk.

Harde woorden
Het zijn niet de enige harde woorden die wethouder Willems krijgt te verduren. Een bewoner aan de Reeptiend klaagt over het feit dat er in een commissievergadering al uitvoerig is gesproken dat er enkele lichtmasten bij zijn huis en het bos zouden komen. Volgens hem zou het een deel uitmaken van de gepresenteerde visie. “Dat is toch van de zotte”, zegt hij. “Lichmasten horen niet in een bos. Als ik hoor hoe u reageert op de kritiek hier, begrijp ik dat Wilders populair wordt.”

Bijgestaan
Van der Valk wordt bijgestaan door door raadslid Dick Vuijk van Breda ’97. Hij neemt het commentaar van de voorzitter ter hand: “Ik stel voor om de regel toe te passen die zegt dat beslissingen die in een onhandige tijd worden genomen, uitgesteld worden.” Willems heeft op zijn beurt nog nooit van die regel gehoord en benadrukt dat het voor de procedure en de beslissing ogelukkig zou uitkomen.

Alternatieven
Handhaving, parkeermeters en meer gebruik maken van de bestaande parkeerplaatsen. Daarvan wordt onvoldoende gebruik van gemaakt, stelt een groot deel van de bewoners. “Maak van het Mastbos geen Efteling en smijt niet gelijk met geld, maar maak gebruik van wat we al hebben”, zegt mevrouw Lockefeer die ook aan het Mastbos woont. “Ik ben hier niet komen wonen om tegen blik aan te kijken.”

Uiteindelijk wordt besloten het proces met drie weken te vertragen, hoewel de gemeente daarin een slag om de arm houdt. “Het komt het proces niet ten goede”, vindt Willems. Maar al deze kritiek kan hij niet zonder pardon naast zich neerleggen.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief