Winkelcentrum De Berg in de Haagse Beemden. foto Wijnand Nijs
Winkelcentrum De Berg in de Haagse Beemden. foto Wijnand Nijs

Advies: 'Voeg winkelcentra De Berg en De Donk samen'

Economie

HAAGSE BEEMDEN – Winkelcentrum de Berg in de Haagse Beemden moet of worden opgeknapt of worden samengevoegd met winkelcentrum de Donk op locatie de Donk. Dat is het advies van onderzoeksbureau BRO.

Dat advies rept overigens ook ruimte over het omgekeerde: De Donk opheffen en winkels naar De Berg. Het advies moet nog besproken worden door de politiek.

BRO deed in opdracht van de gemeente onderzoek naar de effecten van de komst van een megasupermarkten op de winkelcentra in de Haagse Beemden en Tuinzigt. Winkelcentrum de Donk functioneert goed en ook op het winkelcentrum in Tuinzigt zijn de effecten van de mega-Jumbo bij het NAC-stadion straks gering.

De samenvoeging van beide buurtcentra tot een versterkt buurtcentrum op de locatie de Donk biedt voor het te herstructureren buurtcentrum aan de Donk aantrekkelijke perspectieven. 'Het winkelcentrum is daarna in staat op de lange termijn bedrijfseconomisch gezond te blijven functioneren', meldt het rapport.

Winkelcentrum de Berg in de Muizenberg, dat in 1987 openging, functioneer echter matig, zo concludeert het bureau. ‘Het ligt enigszins geïsoleerd in de wijk, het is klein en heeft een gedateerde uitstraling’, valt in het rapport te lezen. 'Door de komst van een megasupermarkt, komt het winkelcentrum nog verder onder druk te staan'.

Een ander toekomstscenario voor de Berg is dat de bestaande supermarkt wordt vervangen door een discountsupermarkt. De uitstraling van het gedateerde winkelcentrum zou bovendien kunnen worden aangepakt. Een andere optie is om winkelcentrum de Donk op te heffen en de winkels naar de Berg te verhuizen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de visie van BRO. Op 2 februari worden de uitkomsten besproken in de commissievergadering Bouwen en Wonen.