Afbeelding

Breda-Noord en Heuvel sociaal-economisch aangepakt

Economie

BREDA – Het college van B&W stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar voor sociaal-economische impulsen in de Bredase wijken Noord en Heuvel. Het gaat om projecten als versterking van het aanbod in het basisonderwijs, en het inzetten en onderhouden van Ondernemingscoaches.

De nadruk van de sociaal-economische impulsen ligt op onderwerpen als investeren in de jeugd, het toeleiden naar werk en het investeren in de veiligheid. Naast maatregelen in het basisonderwijs en het inzetten van ondernemingscoaches wordt er ook gedacht aan Vrouwenstudio's, Grote Broers en Werk aan de Wijk.

“Ik ben verheugd dat het in deze tijd van schaarse financiële middelen toch lukt om een bedrag in te zetten voor de belangrijke sociale projecten”, vertelt Bob Bergkamp, wethouder Wijkontwikkeling.

De sociaal-economische maatregelen zijn een onderdeel van het Programma Wijkontwikkeling 2.0.
Van de 16 miljoen euro is 8 miljoen afkomstig van de woningcorporaties en 8 miljoen van de gemeente. Van de 8 miljoen euro van de gemeente wordt 5,5 miljoen euro ingezet bij projecten in de buitenruimte.

Verschillende voorbeelden van deze projecten zijn de herinrichting van het Edisonplein waar 135-duizend euro aan werd besteed, en het Dr. Struyckenplein met 1,9 miljoen euro. Verder wordt er aan de openbare ruimte in de Driesprong gewerkt voor 1,5 miljoen euro.