foto Simone Vos
foto Simone Vos

Klimaattafel: ‘Breda in één klap klimaatneutraal’

Economie

HAAGSE BEEMDEN – Breda is hard op weg om in 2044 als stad klimaatneutraal te zijn. De Volharding, een verzameling van bedrijfsactiviteiten, zorgt daar mede voor. Concurrerende bedrijven moeten dan wel samen gaan werken.

Dat is in een notendop de uitkomst van de Klimaattafelgesprekken. Tot nu toe zijn er twee gesprekken geweest. Eén was in juli, een soort van snuffelgesprek, het tweede vond maandagmiddag plaats in het kantoor van BAM Woningbouw aan de Hoge Schouw.

Daaruit klonk over het algemeen al harde en duidelijke taal van een zevental bedrijven in Breda. “We willen wel, kunnen het ook, maar we hebben wel geld nodig.” Jan Schouw, voorzitter van de Klimaattafel, heeft goede hoop dat de ondernemers ondanks hun concurrerende positie wel degelijk met elkaar kunnen samenwerken.

“Het gaat om het totaalplaatje”, zegt Schouw, die al diverse projecten in andere gemeenten heeft opgezet. “Veel bedrijven willen wel samenwerken maar het ontbreekt aan organisatie. Dat zijn we hier aan het doen.”

Twee jaar geleden begon de pilot om 500 woningen in en rond de Strijenlaan klimaatneutraal te maken. “Dat is voor een gedeelte mislukt”, zegt Schouw. “Mensen waren sceptisch omdat het ontbrak aan vertrouwen. Het ene bedrijf beloofde dit, het andere beloofde hetzelfde voor aanzienlijk minder geld. Dat moeten we zien te verenigen.”

Het komt erop neer dat bedrijven wel willen samenwerken in de het doel om woningen klimaatneutraal te maken, maar een grote financier ontbreekt. “Banken hebben wel degelijk investeringsgeld voor groene projecten”, meent Schouw. “Maar dat steken ze niet in kleine projecten als bij de Strijenlaan. Het moet groter. Daar moet meteen 10 miljoen euro mee gemoeid zijn.”

En dat is precies wat de Klimaattafel zich ten doel stelt. Een hele stad als Breda in één keer klimaatneutraal maken, vooral de ouderen, bestaande woningen. De pilot rond de Strijenlaan had wat dat betreft volgens Schouw ook meer een ‘campagne-achtig karakter.’ “Een aantal bewoners heeft toen meegedaan en geïnvesteerd. Nu pas komt een aantal andere bewoners die hetzelfde willen doen omdat ze zien dat bewoners van klimaatneutrale woningen in comfort en kosten vooruit zijn gegaan.”

De hele stad in één keer aanpakken is het grootste doel van de Klimaattafel. Grote ondernemers als Jan Hoppen (Heja Projectontwikkeling) en Laurens Meijer (Meyer Beheer) zijn al benaderd door de deelnemers. Eind 2010 moeten de ambities werkelijk worden uitgevoerd.