foto Wijnand Nijs
foto Wijnand Nijs

‘Weekmarkten Breda verdwijnen door verhoging leges’

Economie weekmarkt

BREDA - De verhoging van de tarieven voor marktkooplieden in Bredase wijken en dorpen is buitenproportioneel en onrechtvaardig. Deze veranderingen zorgen er voor dat weekmarkten in Breda snel verdwijnen.

Dat stelt D66 Breda na gesprekken met enkele marktkooplieden. Sinds januari 2012 zijn de tarieven gestegen, in sommige gevallen met 414 procent, zo stelt D66. Bloemhandel Boogers zag bijvoorbeeld het tarief van 23,35 euro naar 120 eurp per maand stijgen.

Niet alleen de verhoging, maar ook de manier waarop het college van B en W deze gecommuniceerd heeft, kan en moet anders, zo stellen de Bredase democraten Mieke Nuijen en Paul de Beer. Het tweetal vindt dat het stadbestuur via een plan van aanpak had moeten laten weten hoe het de markten in Breda kostendekkend zou maken.

B en W gingen aan de slag met de bezuiniging op de weekmarkten nadat via de Takendiscussie was besloten dat de markten, waarop de gemeente jaarlijks 264.000 euro verlies lijdt, op z’n minst een sluitende begroting moesten hebben.

D66 vreest dat door de verhoging het toch al schrale aanbod in kramen, nog meer marktkooplieden ervoor kiezen definitief weg te blijven van de kleinere weekmarkten in de dorpen. “Het gevaar is niet ondenkbeeldig dat met name door de snelheid van de veranderingen , weekmarkten in Breda uit het straatbeeld zullen verdwijnen”, aldus D66 Breda.

Nuijen en De Beer willen dat het college nog eens goed kijkt naar de bezuingingen. De democraten willen meer maatwerk zien en dat het reguliere overleg wordt hervat. Daarnaast zouden de ondernemers zelf ideeën moeten kunnen aandragen.