Het kantoor van Laurentius.
Het kantoor van Laurentius.

SP: 'Waaraan besteden de Bredase woningcorporaties hun huurinkomsten?'

  Economie

BREDA - De SP-fractie zet grote vraagtekens bij de hoge bedrijfslasten van de Bredase woningcorporaties. Uit recent onderzoek blijkt dat de Bredase corporaties de grootste overhead hebben van alle woningcorporaties in West-Brabant. Volgens de Socialistische Partij vallen met name de hoge managementkosten hierbij uit de toon.


1.584 euro per huis
Laurentius is de woningcorporatie met de hoogste bedrijfslasten in West-Brabant, becijfert de SP. Zij zijn per huurhuis 1.584 euro aan kosten kwijt. WonenBreburg tikt 1.291 euro af per woning. Alleewonen behaalt qua bedrijfslasten een derde plek met een kostenpost van 1.082 euro per woning.

1.3 miljoen euro
De SP zegt dat er zuinig moet worden omgesprongen met geld van huurders. Hierbij verwijst de partij naar de jaarlijkse huurverhoging van 4 tot 6 procent. Volgens de SP is het vreemd dat de Bredase corporaties de afgelopen tijd flink in het personeelsbestand hebben gesneden, maar dat de managementkosten jaar in jaar uit blijven stijgen.

Als voorbeeld van stijgende managementkosten noemt de SP WonenBreburg. Bij die woningcorporatie steeg de post ‘overige managmentkosten’ met 1.3 miljoen euro. De partij wil nu van het college namen en rugnummers.

Wie, wat, waar, waarom
De SP wil weten welke kosten de corporaties hebben gemaakt uitgesplitst naar personeel, huisvesting, automatisering en overige. De partij heeft met name interesse in de kosten voor interim-bestuurders, onkostenvergoedingen, bonuspremies, vertrekpremies en pensioenpremies.

Tenslotte wil de partij weten of er bij de bezuinigingsronde van de woningcorporaties ook is gesneden in de managementkosten. De partij vindt dat woningcorporaties moeten worden aangesproken wanneer managementkosten stijgen in tijden van bezuinigingen.