Werkzaamheden WonenBreburg. foto Erik Eggens
Werkzaamheden WonenBreburg. foto Erik Eggens

Huurders en WonenBreburg maken afspraak over betaalbaarheid woningen

  Economie

HEUVEL - De Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg (SHW) heeft met de woningcorporaties afspraken gemaakt over de toekomstige betaalbaarheid van huurwoningen in Breda. “De betaalbaarheid kwam wel telkens ter sprake, maar niet in een afspraak”, vertelt Wim Leerves, voorzitter van de stichting.


Betaalbaarheid van huurwoningen is momenteel een terugkerend onderwerp van gesprek in de politiek. De huurdersvertegenwoordigers van WonenBreburg zagen de huren de afgelopen jaren met 4 tot 6% stijgen, afhankelijk van de inkomens van de huurders. Dat had deels te maken met de verhuurdersopslag die door minister Blok werd ingevoerd.

Om te voorkomen dat de allergoedkoopste woningen stijgen tot voor deze doelgroep onbetaalbare hoogte, ging SHW in gesprek met de directie. “De betaalbaarheid van woningen tot €389 en tot €557 is nu vastgelegd. Deze huur kan niet verder groeien dan dit bedrag, daarna is er alleen nog een aanpassing vanwege de inflatiecorrectie mogelijk.”

Om de huur voor die woningen op dat niveau te houden, is een uitdaging, zegt de voorzitter. Bijvoorbeeld bij het opknappen van woningen. “Als woningen gerestaureerd worden, dan mogen die kosten in een huuropslag doorberekend worden. Daarom is afgesproken dat soms bijvoorbeeld niet alle energiebesparende maatregelen worden genomen. In de praktijk blijken de energiebesparingen door de bewoners niet gehaald te worden, waardoor de woonlasten toch stegen.”

Leerves geeft aan dat geprobeerd is met huurdersvertegenwoordigers van de andere woningcorporaties samen op te trekken bij de afspraken. “Maar dat bleek helaas niet mogelijk door de situatie bij de andere corporaties.”

SHW maakte ook afspraken met WonenBreburg over hoe om te gaan met mensen die een huurachterstand hebben. Ook de scheefhuurders kwamen aan de orde. Volgens hem blijkt dat vaker voor te komen dan gedacht. “Voor scheefhuurders kan de huur wel stijgen tot boven het maximum. Afgesproken is wel dat als zij verhuizen, de huur van de woning weer zakt naar het afgesproken maximumbedrag.”

De afspraken die WonenBreburg heeft gemaakt met haar huurdersvertegenwoordigers komen ook aan de orde in de gesprekken tussen de corporaties en de gemeente over de Woonalliantie. Daarin worden de prestatieafspraken van de corporaties voor Breda vastgelegd.