19 nieuwe oplaadpunten voor elektrische auto’s in Breda

  Economie

BREDA- Er komt een nieuwe serie oplaadpalen voor elektrische auto’s in Breda. De gemeente Breda meldt dat de vraag naar oplaadgelegenheid voor elektrische auto’s nog steeds toeneemt. Het gaat om in totaal 19 nieuwe oplaadpalen.


Volgens de gemeente kiezen steeds meer Bredanaars voor elektrische of hybride auto’s Een gedeelte van deze mensen beschikt niet over een eigen oprit of garage waar de auto opgeladen kan worden. De mensen zijn afhankelijk van oplaadpalen op openbare plekken. De Gemeente Breda heeft daarom besloten dat er een nieuwe serie oplaadpalen geplaatst gaat worden.

De Gemeente Breda wil elektrisch rijden ondersteunen door de openbare oplaadpunten. In het najaar zijn er in iedere gemeentelijke parkeergarage twee oplaadpunten geplaatst voor elektrische auto’s. Volgens wethouder Selçuk Akinci van Milieu en Mobiliteit wil Breda meer groene stroom “We willen in Breda het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Dat is goed voor de luchtkwaliteit en voor het klimaat. Alle Bredase laadpalen maken namelijk gebruik van groene stroom. Op deze manier helpen we bewoners die bij willen dragen aan een schoner milieu.”

Als je 19 oplaadpunten geplaatst zijn, zijn er in totaal 58 openbare oplaadpalen en 10 oplaadpunten in de gemeentelijke parkeergarages. De nieuwe oplaadpalen hebben bijna allemaal twee aansluitingen per paal. Op deze manier kunnen twee elektrische auto’s tegelijk opladen.

Als de oplaadpunten aangelegd worden zegt de gemeente rekening te houden met de omstandigheden. Om parkeervakken te kunnen reserveren voor elektrische auto’s moet de gemeente een verkeersbesluit nemen. De komende weken gaat de gemeente op 19 locaties kijken of het mogelijk is. Op overheid.nl kunt u de besluiten zien.

De mensen die een laadpaal aangevraagd hebben kunnen meedoen aan een pilot van de provincie Noord-Brabant ‘Free choice supplier’. Dat houdt in zij via hun serviceprovider zelf een energieleverancier kunnen kiezen. Daarnaast hebben zij een lager stroomtarief dank zij ‘uitgesteld laden’, dat betekent dat de auto’s ‘s avonds laat pas gaan laden, als het stroomtarief lager is.

De gemeente onderzoekt op welke wijze marktpartijen hun rol kunnen oppakken om snel en genoeg openbare oplaadgelegenheden te kunnen maken.