7500 Bredanaars ontvangen BredaPas

  Economie

BREDA - Ruim 7500 Bredanaars hebben tussen 15 en 19 december een brief ontvangen met daarin de BredaPas. De pas is voor Bredase inwoners met een laag inkomen, die hiermee korting ontvangen bij onder meer de Nieuwe Veste, de Bredase sportverenigingen en  andere organisaties die te maken hebben met cultuur en recreatie.


Verder ontvangen zij korting voor een abonnement op de krant en een gratis lidmaatschap van de Bibliotheek. In de Bredase Bode staan de meeste speciale aanbiedingen die de bezitters van de BredaPas krijgen.

Bob Bergkamp, wethouder van Sociale Zaken, stelt dat pas alleenstaande ouders, AOW-ers met een klein pensioen en opgroeiende kinderen in gezinnen met een minimum inkomen helpt mee te doen in de maatschappij. "Daarom hebben we geregeld dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor regelingen in het armoedebeleid per 2015 hoger is dan nu, zodat een grotere groep mensen een beroep kan doen op regelingen."  

Naast de BredaPas zijn er voor kinderen sinds vorig jaar het Jeugdsportfonds Breda en het Jeugdcultuurfonds Breda, waardoor opgroeiende kinderen gestimuleerd worden actief deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. Daarnaast zijn er verschillende cursussen voor Bredanaars die meer inzicht willen krijgen in hun financiën. 

Bredanaars die 1 januari een inkomen hebben dat niet hoger is dan ongeveer 1.000 euro netto per maand voor een alleenstaande of  1.500 euro voor een samenwonende komen in aanmerking voor de pas. De gemeente kijkt ook naar de hoogte van het vermogen, zoals spaargeld, beleggingen en een eigen huis. het vermogen mag dan niet hoger zijn dan 5.895 euro voor een alleenstaande en 11.790 euro voor een alleenstaande ouder of iemand die gehuwd is of samenwoont. 

Bredanaars die in aanmerking komen voor de pas, en deze op 31 december nog niet ontvangen hebben, kunnen de pas aanvragen op de site van de gemeente Breda.