flickr

Twee miljoen voor leefbaarheid Bredase wijken

  Economie

BREDA - Negen verschillende organisaties mogen een miljoen euro subsidie verdelen om de werkgelegenheid, participatie en leefbaarheid in de wijken te vergroten. Dat heeft wethouder Miriam Haagh deze week bekend gemaakt. Er gaat daarnaast nog een miljoen naar andere porjecten in de wijken.


Het gaat om Werk aan de Wijk, Kick Breda met de projecten Grote Broer en Grote Zus, Surplus met het project Buurtmeester, Get Started, Thuis op straat, Vrouwenstudio’s, Wijkavontuur, Buurthuis van de Toekomst en Parkhoeve Noord.

De subsidie is bedoeld voor ondersteuning aan bestaande en nieuwe initiatieven. De ondersteuning is vooral gericht op de zes impulswijken Geeren Noord, Geeren Zuid, Heuvel, Muizenberg/Kesteren, Biesdonk en Wisselaar.   

De subsidie vloeit voort uit het plan Wijkimpuls 2015-2018. Wijkimpuls is een gezamenlijk initiatief van woningcorporaties AlleeWonen, Laurentius en WonenBreburg en de gemeente. De gemeente en woningcorporaties stellen allebei 1 miljoen euro per jaar beschikbaar voor zes wijkimpulsen. Dit in aanvulling op de wijkaanpak die al is ingezet met wijkgericht werken.

Volgens Haagh is de Wijkimpuls 2015 met het uitreiken van de subsidies echt begonnen is."Samen met de woningcorporaties, de organisaties die subsidie ontvangen en de bewoners kunnen we nu aan de slag. Meer zeggenschap voor bewoners om met nieuwe ideeën hun wijk de impuls te geven die nodig is. En wat dat is, dat weten zij zelf het best. De corporaties en de gemeente helpen daarbij waar dat nodig is en waar dat kan.”

Op 16 april vindt een congres plaats met alle betrokken bewoners, organisaties en woningcorporaties. In dat congres wordt terug- en vooruitgekeken naar hoe de wijkbewoners zelf meer aan zet kunnen komen en daarmee meer zeggenschap te krijgen.