flickr

CDA: verhoging kliko-taks staat haaks op coalitieakkoord

  Economie

BREDA - Het CDA heeft vragen gesteld aan het college over de verhoging van de kliko-taks. Vanaf 2015 moeten huishoudens 36% meer betalen voor een tweede duocontainer. Volgens de partij worden grote gezinnen benadeeld.


Verhoging
In de brief die de gemeente heeft verstuurd aan huishoudens met een extra klikobak legt zij uit dat de verhoging bedoeld is als milieumaatregel. Door de kosten van de extra container te verhogen naar 125.04 euro zouden mensen sneller geneigd zijn om minder restafval te produceren.

Volgens CDA-raadslid Basile Lemaire worden door maatregel vooral grote gezinnen geraakt. "Kleinere huishoudens, die hun container toch al nauwelijks vol krijgen, kunnen per persoon dezelfde hoeveelheid restafval blijven produceren. Grotere huishoudens produceren mogelijk per hoofd van het huishouden minder restafval", zo staat er te lezen.

Attero
In 2014 heeft de gemeente Breda een naheffing gekregen van afvalverwerkingsbedrijf Attero omdat er minder restafval was aangeboden dan vooraf afgesproken. Lemaire wil weten of deze naheffing wellicht heeft gezorgd voor de verhoogde kliko-taks.

Het CDA wijst er verder op dat er in het coalitieakkoord is afgesproken dat de lokale lasten hooguit met de inflatie mogen stijgen. Het CBS verwacht voor 2015 een inflatie van 1.5%.