Coulissen West Stationslaan
Coulissen West Stationslaan gemeente Breda

Primeur Breda met tender voor 40.000 vierkante meter bebouwing

Economie

BREDA - 150 brieven naar mogelijk geïnteresseerden partijen moeten de eerste aanzet geven voor de tender die Breda start voor Coulissen West. Dat is de naam van het gebied tussen het stationsgebouw en het nieuwe gerechtsgebouw. Het traject moet leiden tot de eerste steen eind 2017, begin 2018.

Het is een primeur voor Breda, op deze manier grond verkopen. “Bij het in de markt zetten van Coulissen West hebben we gekozen voor een openbare tenderprocedure, waarbij alle geïnteresseerde marktpartijen in de gelegenheid worden gesteld aan de procedure voor Coulissen West mee te doen”, aldus wethouder Bob Bergkamp (CDA, Stedelijke Ontwikkeling). “Hiermee wordt de markt maximaal in staat gesteld om kennis, kunde en creativiteit te laten zien. Ik kijk dan ook uit naar een spraakmakend plan voor deze beeldbepalende locatie in de stad.”

Breda heeft op kleinere schaal een positieve ervaring met een vergelijkbare procedure,  vult projectmanager Nora van de Griend van de gemeente Breda aan. “Bij Gasthuyspoort is ook op die manier een openbare inschrijving gehouden, dat heeft geleid tot iets moois.”

Van de Griend heeft met haar team de voorbereidingen getroffen voor deze tender. “In eerste instantie hebben we een marktconsultatie gedaan, waarin we met twaalf partijen hebben gesproken over wat zij van het gebied én van deze aanpak vinden.”  

Ontwikkelaars, bouwers, maar ook eindgebruikers als Regus mochten hun mening geven. Dat heeft geleid tot een relatief korte tenderprocedure, die 15 juli start. Die verloopt in drie fases. “Tot 16 oktober kunnen partijen hun visie inleveren, daarna hopen we in elk geval circa drie partijen over te hebben die we vragen een concept uit te werken.”

Februari komend jaar moet dat concept klaar zijn. Aan de hand van vooraf vastgestelde criteria en het oordeel van tenminste een selectiecommissie rolt daar een partij uit die verder mag gaan. Die krijgt na het ondertekenen van een intentieverklaring vervolgens vanaf april 2016 een half jaar de tijd voor het in detail ontwikkelen van een plan.

De Coulissen West, waar tussen de gebouwen aan de Stationslaan en het spoor ook 3 hectare stadspark is ingeruimd, krijgt 40.000 vierkante meter oppervlak aan bebouwing. Daarvan is 18.000 vierkante meter aan kantoor. In de resterende vierkante meters was oorspronkelijk ook ruimte voor woningen, maar dat deel van het plan is inmiddels aangepast.  “We denken aan opleidingen, maar ook long-stay-mogelijkheden en een hotel”, aldus de projectmanager, die erop wijst dat het vooral aan de deelnemers aan de tender is om met plannen te komen. “Doel van het gebied is dat het de economische structuur in de stad versterkt, zo heeft de raad dat bepaald.”

In dit deel moet daarom vooral nieuwe bedrijvigheid komen. Wethouder Bob Bergkamp gaf eerder al aan zich hard te maken voor de vestiging van een hoofdkantoor van superfusie Ahold/Delhaize.

Of de nieuwe vierkante meters kantoor niet teveel van het goede zijn? Bergkamp wijst op de stappen die de gemeente eerder al heeft gezet. “Breda heeft sinds 2010 al 1,6 miljoen vierkante meter aan kantooroppervlakte uit plannen geschrapt.”

“Coulissen West is wordt de ‘lobby’ van Breda: dé ideale ontmoetingsplek. Een gebied om 24/7 in te wonen, ondernemen, werken, en recreëren”, vervolgt de wethouder. “Onze ambitie  is de ontwikkeling en realisatie van een hoogstedelijk zakelijk centrum, bij voorkeur met een internationaal karakter: een vastgoedprogramma dat in de basis bestaat uit een mix van functies die aansluiten bij deze ambitie, en waar vanuit de markt vraag naar is. maar ook een aantoonbare bijdrage levert aan de werkgelegenheid.”