Afbeelding
Erik Eggens

Landgoed de Klokkenberg in de etalage

Economie

BREDA - Vitalis is op zoek naar een investeerder die aan de slag wil met complex ‘De Klokkenberg’ in Breda. De Klokkenberg is een rijksmonumentaal landgoed met een voormalig ziekenhuiscomplex, dat in 1953 werd opgericht als sanatorium voor tbc-patie¨nten.

Toen het ziekenhuis zijn oorspronkelijke functie verloor in 2006, kochten Vitalis Sociale Woonvormen en Vitalis Residentie¨le Woonvormen het samen aan. Het doel was herontwikkeling tot een complex voor wonen, zorg en welzijn voor senioren en ouderen.

Sindsdien is er veel gei¨nvesteerd in de ontwikkeling van de plannen, en is in samenwerking met de Gemeente Breda het bestemmingsplan zodanig aangepast, dat er ruimte is voor ruim vierhonderd woningen, en aanvullende functies zoals een zorghotel, horeca en detailhandel.

Vitalis concentreert zich nu op het verlenen van zorg, welzijn en service aan ouderen. Ontwikkeling en beheer van vastgoed hoort duidelijk niet tot de kerntaken van Vitalis, aldus de zorgverlener. Vitalis zoekt daarom partners voor de ontwikkeling en exploitatie van de Klokkenberg.      

De zoektocht naar een sterke partner moet gebeuren in de maanden juli en augustus. Het complex bestaat uit een voormalig ziekenhuis, een kapel, een ketelhuis, twee boerderijen en enkele woonhuizen. Het merendeel van de gebouwen is rijksmonumentaal, net als het landgoed als geheel.