foto Erik Eggens
foto Erik Eggens

‘Veel belangstelling voor Rithmeesterpark’

Economie

BREDA - Bedrijven tonen veel belangstelling voor vestiging op bedrijventerrein Rithmeesterpark, dat ingeklemd ligt tussen de A16 en de Princenhagelaan. Dat zegt Marcelle den Hooglander van Brim Breda, verantwoordelijk voor de acquisitie voor het terrein.

De 14 hectare bedrijfsterrein gaat komend jaar bouwrijp gemaakt worden. Dat heeft het college onlangs besloten. Daarmee komt daadwerkelijke vestiging van bedrijven op de driehoek tussen Princenhage en de A16/hsl in beeld voor eind 2016.

“De gesprekken die we voeren lopen uiteen van heel oriënterend, naar concreet over locatie”, aldus Den Hooglander. De geïnteresseerde partijen komen zowel uit de regio als uit omliggende landen. Voor het terrein is nog geen concrete verkaveling gemaakt. “Alleen om een indruk te geven, maar zolang er niet verkaveld is, kan dat naar wens gebeuren.”

De eerste partijen kunnen op die manier de toon zetten op het terrein. “Afhankelijk van de gewenst locatie, kijken we naar de uitstraling. Hoe dichter tegen de Princenhagelaan, hoe meer uitstraling gewenst is.”

De belangstelling voor het bedrijventerrein heeft deels te maken met de schaarste in Breda. De stad heeft er de laatste jaren bewust voor gekozen om bedrijventerreinen op te knappen en daar te kiezen voor inbreiding. Voorbeeld daarvan is de Emer, waar afgelopen jaar een nieuwe toegang werd gecreëerd aan de Backer en Ruebweg.

“Daarnaast hebben we dit jaar een actief marketing en acquisitieplan opgesteld en goed gekeken wat ervoor nodig was om dit terrein te vermarkten”, stelt Den Hooglander. Gelijktijdig lanceerde de Brim een website en Facebookpagina. “Dat zorgde voor de eerste reacties.”

Contracten zijn er nog niet. “Maar omdat het bestemmingsplan al is vastgesteld, kunnen bedrijven ook meteen een omgevingsvergunning aanvragen”, vertelt Den Hooglander. De drempel is daarmee verlaagd. Breda heeft een voorkeur voor bedrijven die aansluiten bij Dinalog en die zich in de supply-chain-keten bevinden. “Bedrijven die grotere oppervlakten nodig hebben, bijvoorbeeld voor overslag, die verwijzen we door naar Roosendaal of Bergen op Zoom.”