De bouw aan 123 Sprong vordert gestaag. Begin juli gingen veertien woningen in de verkoop. foto Wijnand Nijs
De bouw aan 123 Sprong vordert gestaag. Begin juli gingen veertien woningen in de verkoop. foto Wijnand Nijs

Plan voor negen woningen op terrein Oldenburger Transport

Economie nieuwbouw

BAVEL - Op het terrein van Oldenburger Transport aan de Gilzeweg in Bavel moeten in de nabije toekomst negen woningen komen. De gemeente staat positief tegenover het project, waarvoor nog wel het bestemmingsplan moet worden aangepast.                 

Volgens het college komt het plan ten goede aan het nieuwe woongebied Eikberg, met in totaal 70 woningen. De verkoop van fase 1 en de voorbereiding van het bouwrijp maken van het gebied zijn onlangs gestart. Aan het einde van 2016 kunnen de eerste woningen worden gebouwd. De gemeente was reeds lange tijd in overleg met dit bedrijf over deze mogelijke herontwikkeling.

Als het terrein van Oldenburger Transport wordt omgevormd naar een woonbestemming is dat gunstig voor de plannen in Eikberg, aldus de gemeente. “Het transportbedrijf veroorzaakt nu nog dusdanige hinder veroorzaakt op de omgeving dat een deel van het plangebied aan de westzijde van de Gilzeweg met 2-onder-1-kap woningen en rijwoningen, niet zonder meer gerealiseerd kan worden”, constateert het college.

“Bovendien dient in de huidige situatie aan de noord- en oostzijde van het bedrijfsperceel een hoge geluidswal te worden aangelegd ten behoeve van de achterliggende ontwikkeling van woningen.” Met het wijzigen van het plan verdwijnt het transportbedrijf en de noodzaak van dergelijke maatregelen. “Dit is een vergaande verbetering van de woonomgeving die voorts de realisatie van het plandeel ten westen van de Gilzeweg zal vereenvoudigen.”

Doordat op het terrein aan de Gilzeweg dan ook woningen komen ontstaat er volgens het college een hoogwaardige afronding van het dorp Bavel. “Dit zal de verkoop van woningen in de 2e fase, tevens direct gelegen rondom de locatie van het bedrijf, bevorderen.”

Plan Eikberg blijkt erg populair. “De woonkavels van de eerste fase zijn recent in de verkoop gegaan en reeds allemaal in optie.”