Gemeente Breda

Breda kondigt sloop deel Klavers Jansen terrein aan

  Economie

BREDA - De gemeente Breda heeft sloopplannen aangekondigd voor enkele panden op het Klavers Jansen-terrein in de Belcrum. De sloop gaat kort na 1 januari beginnen met onder meer een aantal oude woonhuizen en twee hallen aan de Minister Kanstraat.


Gelijktijdig heeft de gemeente, die de panden in erfpacht had gegeven aan Klavers Jansen, als nieuwe verhuurder contract afgesloten met de verschillende huurders, zoals Podium Bloos en Stichting Prisma.

De locatie Klavers Jansen, die ontsloten wordt door de Minister Kanstraat, Industriekade, Belcrumweg en Speelhuislaan, werd in 2005 aangekocht door de gemeente. Tot 1 januari 2017 werd het gebied verpacht aan Klavers Jansen.

De SP stelde hier afgelopen week vragen over aan het college. Volgens de SP-fractie hebben ondernemers in het gebied laten weten dat de Gemeente Breda terugkomt op eerder gemaakte afspraken over de duur van huurcontracten. “Daarnaast is er niet een consistente lijn te ontdekken in het type contracten dat wordt aangeboden’, schrijft fractievoorzitter Bas Maes.

“Ondernemers hebben SP Breda te kennen gegeven dat zij zich beseffen dat ze zich op een ontwikkellocatie begeven, maar dat ze wel vinden dat Gemeente Breda gemotiveerd moet afwijken van eerdere afspraken. Zomaar, zonder nadere toelichting daarvan afwijken is niet wat je als betrouwbare overheid uit wil stralen.”

In het collegebesluit over de sloop en de nieuwe huurcontracten staat dat bij het aanbieden van nieuwe tijdelijke huurovereenkomsten de mate waarin de bedrijven passen bij het creatief- cultureel cluster. Dat geldt onder meer voor de Stichting Prisma, schrijft het college. Ook is gekeken of ze zich goed gedragen hebben als huurder en of er geen of zeer beperkt sprake is van wonen en of het pand behouden wordt.

De te slopen gebouwen bevinden zich volgens de gemeente in slechte staat. Herstel of groot onderhoud is te kostbaar aan deze panden, en ‘verdere exploitatie wordt financieel niet verantwoord geacht’. De sloop wordt zo spoedig mogelijk na 1 januari 2017 opgepakt, zodat geen kosten voor instandhouding hoeven te worden gemaakt en het risico op vandalisme of kraak van de panden wordt verkleind.

Het is de bedoeling dat karakteristieke gebouwen binnen Klavers Jansen behouden blijven, aldus de gemeente.