Het terrein van de voormalige suikerfabriek van CSM aan de Markkade. Sinds de sloop in 2009 ligt het terrein braak.
Het terrein van de voormalige suikerfabriek van CSM aan de Markkade. Sinds de sloop in 2009 ligt het terrein braak. (Wijnand Nijs)
CSM-terrein

Afronding objectiveringsfase voormalig CSM-terrein begonnen

  Economie

BREDA - De resultaten van de verkenning van de ontwikkelingsmogelijkheden van het Corbion-terrein (voormalig CSM-terrein) kunnen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2017 worden besproken met de raadscommissie Ruimte.


Deze verkenning is gedaan door het bedrijf Corbion en de gemeente Breda. Vanwege vertragingen in een aantal noodzakelijke onderzoeken duurt de verkenning langer. Dit had eind 2016 afgerond moeten worden.

Er wordt gekeken naar het eigendom van Corbion en de directe omgeving. Er wordt gewerkt volgens ‘bezieling’, ‘objectivering’ en ‘operationalisatie’. Op dit moment wordt de objectivering fase afgerond.

Door een uitgebreide inventarisatie zijn de condities en uitgangspunten in beeld gebracht en er zijn scenario’s geschetst. Hierbij is rekening gehouden met ideeën die de afgelopen jaren en recent zijn aangereikt vanuit de stad. Dit heeft gezorgd voor een aantal hoofdmodellen met betrekking tot de ontsluitingsstructuur, de functionele uitwerking en de omvang en rol van water in het gebied.

Het onderzoek naar bodemkwaliteit en naar de economische verkenning heeft meer tijd nodig. De komende maanden worden de onderzoeksresultaten verwerkt in opgestelde planeconomische modellen. Hiermee moet worden gekomen tot een handelingsperspectief voor de eigenaar en gemeente.

Ook wordt er gesproken met het waterschap Brabantse Delta. Er ligt een opgave voor 13.000 m3 waterretentie in dit gebied vanuit het stationskwartier. De mogelijkheden zijn van zodanige aard en betekenis dat het waterschap meedenkt in de oplossingen.

Dit gebied is daarnaast opgenomen in het groenbod van de B5 steden (Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg) richting de ontwikkeling en realisatie van circa vijfhonderd hectare Ecologisch Hoofdstructuur in Brabant. Hiervan moet honderd hectare in en om Breda zijn.

Een ecologische verbindingszone langs de Mark is daarvoor aangemerkt in de Structuurvisie Breda 2030.

 

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief