Gemeente en nutsbedrijven geen compromis over beleid

  Economie

BREDA - De gemeente Breda heeft diverse relaties met nutsbedrijven (Enexis BV, Brabant Water NV, Ennatuurlijk BV en GasunieTransportServices BV). Afspraken over het gebruik van de gemeentegrond voor kabels en leidingen met deze bedrijven zijn verouderd.


Meestal zijn deze niet uniform en verschillend per gebied. Deze afspraken moeten daarom worden geactualiseerd. De nutsbedrijven moeten aan dezelfde eisen als andere bedrijven en burgers gaan voldoen. De gemeente heeft in overleg met deze nutsbedrijven geprobeerd tot een overeenkomst te komen, maar deze is niet bereikt.

Tegen het beleid dat vastgesteld wordt kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Alleen tegen de beleidsregels kunnen de bedrijven over individuele zaken indirect bezwaar maken bij de bestuursrechter.

De beleidsregels sluiten aan bij de landelijke trend die inmiddels door de rechter is goedgekeurd.