Logo bredavandaag.nl
Wijnand Nijs

Plan AlleeWonen voor woningen op plek Harleydealer

  Economie

BREDA - AlleeWonen wil graag sociale woningen gaan bouwen op de plaats waar tot vorig jaar Harley Davidson-dealer OIT zat aan de Liniestraat. Afhankelijk van de plannen gaat het om zo’n vijf grondgebonden woningen en tussen de dertig en 46 appartementen.


AlleeWonen diende hiervoor een plan in bij de gemeente, dat twee scenario’s met een iets verschillende invulling omvat. Dat plan is positief ontvangen door het college, dat echter nog geen akkoord gaf. De Bredase bestuurders stellen een haalbaarheidsonderzoek voor, onder meer vanwege de parkeernorm, maar ook omdat het plan qua stedenbouwkundige kwaliteit nog beter moet.                  

“Van belang is om te onderzoeken met welk programma en meer specifiek met welke woningtypologie tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit gekomen kan worden”, stelt het college.

Manager wonen Jos Hendrickx van AlleeWonen geeft aan dat dit een normale gang van zaken is. “We gaan verder met de gemeente in gesprek om op die manier tot een definitief plan te komen.” Hij verwacht dat dit in het najaar gaat plaatsvinden. Daarna volgen nog de inspraakprocedures.

De locatie grenst aan het in 2016 opgeleverde woonprogramma van de OV-terminal. Direct tegenover ligt het project Drie Hoefijzers Noord met circa 280 woningen. Daarnaast ligt de locatie in de wijk Linie- Doornbos. “In deze wijk zijn in de afgelopen jaren investeringen gedaan en maatregelen getroffen om deze wijk te verbeteren”, aldus de bestuurders. “Een nieuwe ontwikkeling op deze locatie moet dan ook complementair zijn aan deze investeringen en maatregelen.”

De woningen en appartementen die AlleeWonen wil realiseren moeten qua huurprijs onder de eerste huurtoeslagprijs vallen van €590. “Dat past in de afspraak die met de gemeente is gemaakt over dertienhonderd nieuwe betaalbare woningen de komende tien jaar.”

 FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief