Logo bredavandaag.nl
gemeente Breda

Arbouw: ‘Havenkwartier wijk met eigen karakter’

  Economie

BREDA - De nieuwe wijk Havenkwartier aan de rand van de Belcrum wordt geen verlengstuk van die wijk, maar ‘een wijk met een geheel eigen karakter’. Dat schrijft wethouder Alfred Arbouw aan de raad in een uitgebreid antwoord op zogenaamde technische vragen over de nieuwe wijk.


“Het Havenkwartier wordt een nieuwe stadswijk met een sterk eigen identiteit door de ligging aan de Mark en Belcrumhaven, de aanwezigheid van gebouwd industrieel erfgoed en een andere architectonische en stedenbouwkundige uitstraling dan de Belcrum. Het wordt een stedelijk gemengde wijk met een hoogwaardige mix aan woonvormen, bedrijven, voorzieningen, cultuur, cultuurhistorie en leisure.”

De wethouder maakt ook duidelijk dat meer sociale woningen niet realistisch zijn voor de wijk. “Een groter percentage sociale woningbouw heeft een negatieve impact op het financieel resultaat. Daarnaast zijn er ook andere doelgroepen in deze stad die behoefte hebben aan huisvesting”, meldt de wethouder.

Momenteel krijgt het Havenkwartier naar verwachting minimaal 20% sociale huurwoningen en minimaal 10% middeldure huurwoningen, dat percentage kan bij een verdere uitwerking bijgesteld worden, maar is momenteel niet een doel op zich, geeft Arbouw aan.

Ook benadrukt de wethouder dat water een centraal thema blijft in het Havenkwartier. “Extra routes langs het water naar de binnenstad, een brug over het water, aanlegmogelijkheden voor boten en een plein op de kop van de haven”, noemt hij als speerpunten in het huidige plan. Ook is er ruimte om nog nader te bepalen bijzondere watergebonden leisure functies aan te bieden. De Belcrumhaven wordt overigens niet gebruikt als haven door (grote) vrachtschepen. Dit gebeurt momenteel hooguit sporadisch, maar is geen toekomstig doel.

Wat er met Belcrum Beach, Pier 15 en Stek gaat gebeuren is nog niet duidelijk, geeft Arbouw aan. “Het project Breda Broeit, met STEK, Belcrum Beach en Pier 15 is als tijdelijk gebruik begonnen, met overeenkomsten die in principe in 2023 eindigen. Of een deel van deze functies ter plaatse of op een andere plek in het Havenkwartier kan blijven, is onderwerp van nader onderzoek. De financiële consequenties daarvan zijn niet betrokken in de businesscase van het Havenkwartier.”FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief