Foto: Mark Schelfaut

Plan voor woningen Blauwtjes in de maak

  Economie

BREDA - Het hoekje van de Emerweg/Blauwtjes is al jaren een lege plek in Westerpark. Als het aan De Bunte Vastgoed Zuid ligt, is dat in de toekomst anders. De Bredase ontwikkelaar is bezig met een plan voor het terrein.  


Aan het begin van het jaar diende de ontwikkelaar een plan in bij de gemeente. “Dat was de enige manier om duidelijk te krijgen wat er wel en niet mag volgens de gemeente”, legt Jannes Pekaar van De Bunte uit.

De gemeente heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan een woningbouwplan van maximaal 19 woningen. Het plan bestaat vooralsnog uit een combinatie van eengezinswoningen en een aantal appartementen. “Het precieze aantal weten we nog niet, dat zijn we aan het bekijken. Het wordt in elk geval een plan dat past in de buurt.”

Daarover is De Bunte in gesprek met de gemeente. “We willen samen met de gemeente en de vereniging B.A.T. (De Bredase Amateur Tuinder) overeenkomen dat de volkstuinen verplaatst worden. Het is de bedoeling dat de tuintjes beter aansluiten op de rest van het volkstuinencomplex. In de planontwikkeling wordt ook rekening gehouden met een nieuwe hondenuitlaatstrook.”

Pekaar ging al eerder in overleg met de buurt. “Als we begin komend jaar het voorlopig ontwerp gereed hebben, dan gaan we die ook zeker bespreken met de buurt. We willen met ons plan een logische indeling maken van het gebied. De groenstrook met bomen langs het doodlopende deel van de Emerweg blijft gewoon zoals hij is.”

Als de tekeningen zijn besproken, dan volgt pas de aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan. “De buurt krijgt dus nog alle gelegenheid om ook officieel opmerkingen te maken. Uitgangspunt is dat we een goed plan willen presenteren, met voldoende parkeerruimte voor de woningen en de appartementen.”

De gemeente gaf al wat kaders mee voor het ontwerp en de uitwerking van de plannen. Zo moeten de woningen qua ontwerp aansluiten bij het naastliggende rijtje. Bovendien moeten ze gasloos en duurzaam zijn.