René Lambregts (links) van Waterschap Brabantse Delta tekent de intentieverklaring voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een zonneweide op Nieuwveer. Dit onder het toeziend oog van Joop van Hasselt (rechts) van BRES en Ger de Weert (midden) van Stichting Support ONS 2050.
René Lambregts (links) van Waterschap Brabantse Delta tekent de intentieverklaring voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een zonneweide op Nieuwveer. Dit onder het toeziend oog van Joop van Hasselt (rechts) van BRES en Ger de Weert (midden) van Stichting Support ONS 2050. (Foto: [F]Artworks)

Duizenden zonnepanelen op Rioolwaterzuivering Nieuwveer Breda

  Economie

BREDA - De Bredase Energie Coöperatie BRES, het waterschap Brabantse Delta en de Stichting Support ONS 2050 hebben de intentie uitgesproken om op de rioolwaterzuivering Nieuwveer een zonneweide met duizenden zonnepanelen aan te leggen.


Maandag hebben Joop van Hasselt (Bestuurslid BRES), René Lambregts (afdelingshoofd Beheren & Innoveren van het waterschap) en Ger de Weert (Stichting Support ONS 2050) hun handtekeningen onder de intentie gezet. De partijen zijn nu de intentie getekend is gestart met het onderzoek naar de haalbaarheid. Dit onderzoek duurt ongeveer drie maanden en wordt uitgevoerd door de Stichting Support ONS 2050. Deze stichting stelt maximaal 50.000 euro ter beschikking. De stichting financiert de ontwikkelkosten van duurzame energieprojecten op no cure no pay basis. Het gaat hierbij om projecten die bijdragen aan de energietransitie in de regio West-Brabant.

Joop van Hasselt, Bestuurslid BRES vertelt dat BRES de exploitatie van de zonneweide overneemt als het ontwikkeltraject een positieve uitkomst heeft, waaronder een sluitende business case, voldoende beschikbare financiering en de oplevering van de installatie zoals opgesteld in de specificaties. “De zonnepanelen komen vervolgens via een postcoderoos ter beschikking aan onze leden.”

Deze ontwikkeling en exploitatie van een zonneweide sluit aan bij de ambities van de energiecoöperatie om voor Bredase huishoudens duurzame en betaalbare energie beschikbaar te maken. “Zo houdt BRES zich onder meer bezig met het ondersteunen en adviseren van burgers bij het verduurzamen van hun woning en richt zich zowel op individuele woningeigenaren als op samenwerking met woningcorporaties en VvE’s.”

De energiecoöperatie spant zich daarnaast ook in om collectieve opwekfaciliteiten uit zon en wind van de grond te krijgen door burgerparticipatie. De eerdere gerealiseerde projecten van de Zonneveste en Princenstroom zijn hier een voorbeeld van. Ook dit project op de locatie Nieuwveer van waterschap Brabantse Delta is daar een vervolg op.

Het gebruik van zonne-energie past ook in de ambitie van het waterschap om - in lijn met landelijke afspraken door de waterschappen - in 2025 energieneutraal te zijn. Het waterschap stelt dat deze energietransitie nodig om de uitstoot van CO2 terug te dringen. "Maar ook om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen die de waterschappen landelijk met de medeoverheden hebben afgesproken."

De doelstelling van de waterschappen is om de doelstelling voor het verminderen van de CO2-uitstoot eerder bereiken door in 2020 minimaal 40% van het eigen energieverbruik zelf te produceren en 100% in 2025. Daarnaast stellen de waterschappen hun eigendommen zoals terreinen en gemalen beschikbaar voor derden om duurzame energie op te wekken. Dat gebeurt onder andere op de rioolwaterzuivering Bath. De komende jaren breidt het waterschap zelf het aantal zonnepanelen op waterschapsgebouwen uit. Onder andere op de loodsen Heijningen en Raamsdonksveer liggen al zonnepanelen die deze loodsen voorzien van elektriciteit.

FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief