Foto: Regio West-Brabant

Kabinet trekt 10 miljoen euro uit voor innovatieprojecten in Brabant

  Economie

BREDA - Het rijk gaat tien miljoen euro investeren in innovatieprojecten in de regio Midden-en West-Brabant. Dat laat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maandag in een brief aan de Tweede Kamer weten. Onder andere het project dat samen met BUAS wordt uitgevoerd om het aantal kilometers te verminderen die halflege vrachtwagens rijden, kan nu versneld worden uitgevoerd.


De Regio Deal Midden- en West- Brabant Makes and Moves richt zich op het versterken van het Midden- en kleinbedrijf in de maakindustrie, in de onderhouds- en de logistieke sector. Ondernemers, onderwijs en overheid werken samen aan zeventien innovatieprojecten. De arbeidsmarkt krijgt daarbij bijzondere aandacht. Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, kan de regio starten met de uitvoering.

Zeventien projecten
Met de tien miljoen euro van het kabinet en de 120 miljoen euro vanuit het regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, de provincie en lokale overheden, gaat de regio de zeventien innovatieprojecten versneld uitvoeren. Voorbeelden van projecten zijn Datascience voor Logistieke Innovatie (DALI). Een initiatief vanuit Logistic Community Brabant verbonden aan de Breda University of Applied Science (BUAS). Dit project gaat bijvoorbeeld om minder gereden kilometers over de weg met zo min mogelijk halflege vrachtwagens. Of het Plant based LAB in het voormalig Suikerlab in Bergen op Zoom. Dit wordt een fysieke broedplaats voor samenwerkingen gericht op de topsector agrofood. 

Wethouder Boaz Adank is blij met de financiële toezegging van het rijk.  "Als regio's Midden- en West-Brabant werken we steeds intensiever samen. Samen kunnen we echt een vuist maken en concurreren met grote economische regio's in Noordwest Europa. We hebben een duidelijk doel voor ogen: internationaal koploper zijn in verantwoord produceren en distribueren. Dat is belangrijk omdat het verdienmodel van vandaag geen garanties biedt voor morgen. Samen met ondernemers en onderwijs investeren we in het verduurzamen van ons MKB. Zo maken we onze economie klaar voor de toekomst." 

FOTOSERIES