Woningbouwprojecten kunnen weer van start, nog geen beslissing over verbreding A58

  Economie

BREDA - De provincie Noord-Brabant neemt met ingang van dinsdag 24 maart weer de vergunningaanvragen voor woningbouwprojecten in behandeling. Dit kan doordat er stikstofdepositieruimte is vrijgekomen vanwege de doorvoering van de 100 kilometer per uur maatregel op de snelweg en vanwege het feit dat veel mensen nu thuis werken. De provincie geeft woningbouw daarin voorrang op projecten rond infrastructuur. Over de verbreding van de A58 tussen knooppunt Galder en St. Annebosch moet dus nog besloten worden.


Door de maatregel van 100 km/u is er stikstofdepositieruimte vrijgekomen, aldus de provincie. Daarbij is de uitstoot van stikstof nu sowieso erg laag, aangezien bijna iedereen thuis werkt. In Brabant kunnen hierdoor naar verwachting vrijwel alle woningbouwprojecten die stil kwamen te liggen door de stikstofproblematiek alsnog een vergunning krijgen.

Uit eerdere inventarisaties in Brabant was gebleken dat in circa 15 gemeenten woningbouwprojecten hinder ondervonden van de stikstofproblematiek. Het gaat om projecten met in totaal enkele honderden woningen. De provincie verwacht aan de hand van eerste berekeningen vergunningen te kunnen verlenen aan vrijwel al deze woningbouwprojecten.

Infra

Naast de huizenbouw heeft het Rijk ingezet op het snel tot stand komen van zeven grote infraprojecten. De verdeling van vrijgekomen stikstofruimte gaat eerst naar woningbouw, daarna naar infra. Over het mogelijk maken van deze projecten wordt nog door Rijk en provincies gesproken. Daar valt ook de verbreding van de A58 tussen Galder en St. Annabosch onder.

Depositieruimte

Om meer depositieruimte te creëren voor andere ontwikkelingen, moeten er op korte termijn naast de 100 km/u-maatregel meer landelijke maatregelen worden getroffen om de stikstofneerslag terug te brengen.