Woningcorporatie Alwel: ‘We zijn harder nodig dan ooit’ | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Foto: Tim Eshuis

Woningcorporatie Alwel: ‘We zijn harder nodig dan ooit’

  Economie

BREDA - Woningcorporatie Alwel heeft haar Jaarplan 2021 gepresenteerd. Er liggen forse uitdagingen op veel terreinen: Betaalbaarheid, leefbaarheid, genoeg woningen, duurzaamheid en klantdienstverlening. Voorzitter van de Raad van Bestuur, Tonny van de Ven laat weten dat hun opgave is dit jaar eerder groter dan kleiner. “Leefbaarheidsvraagstukken in de wijken vragen veel van onze aandacht, de landelijke duurzaamheidsopgave is enorm en we zullen nog steeds moeten bouwen, bouwen en bouwen. We zijn harder nodig dan ooit.” 


Alwel breidt zijn totale woningvoorraad in de komende vijftien jaar met circa 2300 woningen uit. “Net als in 2020 ligt onze focus op bouwen”, stelt Jos Hendrickx, vestigingsmanager Breda. “Binnen nu en een paar jaar moeten er veel nieuwe woningen bij. We zijn volop in gesprek met gemeente en projectontwikkelaars. In de loop van 2021 willen we concrete plannen klaar hebben liggen.” 

Duurzame woningen 
In het Klimaatakkoord staat dat alle huizen in Nederland in 2050 CO2-neutraal en van het gas af moeten zijn. Alwel pakt die opgave stevig op en verduurzaamt gemiddeld 500 huizen per jaar. Tonny van de Ven: “Als het kan, schroeven we dat tempo nog verder op, maar het energieneutraal maken van álle woningen is nog een hele uitdaging. Daarnaast willen we onze opgave verbreden. Denk aan circulair bouwen en meer groen in de wijken, ook belangrijk voor de opvang van water.”

Betaalbaarheid

Met het inflatievolgend huurbeleid blijven de huren betaalbaar aldus Alwel. “Speerpunt daarbij is dat nieuwe huurders een passende en betaalbare woning krijgen toegewezen.” De gevolgen van de coronacrisis zijn voor Alwel zichtbaar. Sommige huurders hebben daardoor fors minder inkomsten. “Bij het voorkomen van schulden werken we samen met de gemeente Breda om problematische schulden vroeg te signaleren en gezamenlijk op te pakken. Daarnaast hebben we als doel om het aantal ontruimingen in 2021 op nul te zetten.”

Als laatste staat ook leefbaarheid in de wijken staat hoog op de agenda. “We zien dat de onrust in aantal wijken  behoorlijk is, mensen voelen zich niet altijd veilig. Het samenleven gaat niet altijd goed en de coronacrisis maakt dat extra zichtbaar.” Dat vraagt komende jaren veel aandacht, aldus Hendrickx. “We werken samen met de gemeente Breda en andere corporaties aan de meerjarige aanpak ‘Verbeter Breda’ om de leefbaarheid en veiligheid in bepaalde delen van de stad te verbeteren. Belangrijke punten zijn het doorbreken van de eenzijdige samenstelling van een wijk, en het verbeteren van het toekomstperspectief van de jeugd in die wijken.” 

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief