Foto: Shutterstock

Breda steunt cultuursector met nieuwe subsidieregeling

  Economie

BREDA - De gemeente stelt opnieuw een tijdelijke subsidieregeling in voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur, voor amateurkunst en voor de wijk- en dorpscentra. Ook wordt het subsidieplafond voor de makersregeling opgehoogd van 50.000 euro naar 300.000 euro. Hiermee kunnen deze groepen de financiële gevolgen van de coronapandemie in de eerste helft van 2021 opvangen. 


In totaal is 1,4 miljoen euro beschikbaar voor cultuur en 400.000 euro voor de wijk- en dorpscentra. Dit maakt onderdeel uit van het totale maatregelenpakket om Breda weerbaar en wendbaar te houden in en na de Coronacrisis. De thema’s werken, recreëren en ontmoeten staan hierbij centraal. Vanaf 1 mei kan de subsidie aangevraagd worden via de Coronawebsite van de gemeente.

Culturele sector

Breda wil ook na corona een sterke kunst- en cultuurketen behouden voor de stad. Perspectief voor de sector is hard nodig omdat ze nu moeten investeren om straks weer culturele producties te kunnen draaien. Ook de amateurkunst kampt met de gevolgen van de coronamaatregelen: teruglopende ledenaantallen, minder contributie of andere inkomsten en doorlopende kosten voor beroepskrachten. De zelfstandige makers worden met name hard getroffen omdat hun inkomsten vaak volledig wegvallen en de kosten niet minder worden. De ondersteuning is voor organisaties en ondernemers in de professionele- of amateurkunst, voor ZZP-ers en ook voor organisaties die geen cultuursubsidie ontvangen van gemeente Breda. Dat kan variëren van dans, toneel, film, beeldende kunst, erfgoed, design en alle vormen daartussen.


Naast ondersteuning om de crisis door te komen, wordt ook vooruit gekeken naar de (na)zomer. Met een stadsprogrammering wordt ingezet op een breed aanbod van activiteiten voor inwoners van Breda, passend binnen de geldende corona-maatregelen. Bijvoorbeeld culturele activiteiten, sport en andere recreatieve activiteiten, georganiseerd door ondernemers en organisaties in de stad.


Wijk- en dorpscentra


Vanaf december 2020 moesten de wijk- en dorpscentra wederom volledig sluiten (met uitzondering voor noodzakelijke zorgactiviteiten). De gemeente hecht grote waarde aan de functie van de wijk- en dorpscentra voor ontmoeten in eigen buurt of wijk. Het is daarom van belang om ook tijdens de huidige sluiting de centra te ondersteunen

Subsidie aanvragen

Meer informatie over de subsidies en de voorwaarden staan op de Coronawebsite van de gemeente Breda. Aanvragen van de cultuursubsidies kan van 1 mei 2021 t/m 31 mei 2021. De subsidie voor de wijk- en dorpscentra is aan te vragen van 15 april tot en met 30 juni. Binnen 8 weken ontvangt de aanvrager uitsluitsel.