Foto: Wesley van der Linde/GroenNieuws

Je huis toekomstproof maken? Het kan in Breda straks via een lening tegen extra lage rente

  Economie

BREDA - Breda heeft een nieuwe regeling ingevoerd om Bredanaars te stimuleren hun woning te verduurzamen. De ‘Toekomstbestendig Wonen Regeling’ zorgt ervoor dat huiseigenaren hun woning kunnen aanpassen en verduurzamen met leningen tegen een extra lage rente. 


De nieuwe regeling is een stimuleringsregeling waar de eerdere Verzilverlening en Blijverslening in opgaan. Nieuw is dat Bredanaars nu ook maatregelen om energie te besparen kunnen meefinancieren, zoals het isoleren van de woning. Daarnaast komen huiseigenaren met een smalle beurs nu ook in aanmerking voor de Maatwerklening om de woning te verduurzamen.

Voor de Toekomstbestendig Wonen Regeling kunnen Bredanaars voor levensloopbestendige maatregelen en duurzaamheidsmaatregelen ieder 30.000 euro lenen. Dit betekent dat de lening in totaal maximaal 60.000 euro kan bedragen. De Maatwerklening heeft een maximum leenbedrag van 35.000 euro. Het minimum leenbedrag is altijd 2.500 euro. De gemeente voert beide regelingen voor de zomervakantie in, als de gemeenteraad akkoord gaat.

“Met deze regelingen kunnen huiseigenaren hun woning toekomstproof maken”, aldus Daan Quaars, wethouder wonen. “Daar willen we als gemeente graag aan meewerken, want het dient meerdere doelen. De woning kan levensloopbestendig gemaakt worden en tegelijkertijd energiezuiniger met één leenaanvraag. Zo kan iedere huiseigenaar langer, comfortabeler en met lagere energielasten in de eigen woning blijven wonen”.

Toekomstproof wonen

De woningmarkt kent op dit moment twee grote maatschappelijke uitdagingen: het overgaan van woningen op andere energiebronnen als onderdeel van de energietransitie en het zo lang mogelijk zelfstandig (blijven) wonen van mensen. Beide uitdagingen vragen zowel van de overheid als van de Nederlandse bevolking financiële investeringen om hieraan een bijdrage te leveren.

De Toekomstbestendige Wonen Regeling en de Maatwerklening voert de Gemeente Breda in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) uit. De regelingen bestaan uit hypothecaire leningen die zijn bedoeld voor huiseigenaren en kent geen maximale leeftijdsgrens.

Op www.breda.nl komt medio 2021 alle informatie beschikbaar voor inwoners die in aanmerking willen komen voor de Toekomstbestending Wonen Regeling.