Foto: Wijnand Nijs

Breda krijg ruim 26 miljoen euro om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren

  Economie

BREDA - Gemeente Breda krijgt een eenmalige bijdrage van 26.234.161 euro uit het Volkshuisvestingsfonds om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren. Hiermee investeert het kabinet in het aanpakken van woningen en woonomgeving in deze gebieden. 


Het renoveren en verduurzamen van de woningen is volgens het kabinet noodzakelijk om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. In totaal worden bijna 22.000 woningen verspreid over Nederland gerenoveerd, getransformeerd en/of gesloopt en (deels) nieuw gebouwd. “In Nederland zijn nog teveel kwetsbare gebieden met verouderde woningen”, aldus Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “Het verbeteren van die woningen is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat die gebieden leefbaarder en veiliger worden. Daarom ben ik blij dat zoveel gemeenten goede en vooral haalbare plannen hebben ingediend zodat de bewoners in betere huizen kunnen wonen.”

Grote belangstelling

Met de bijdragen worden 20.000 woningen gerenoveerd. Er komen 1940 woningen bij (1900 nieuwbouw, 40 transformatie) en 1250 woningen worden gesloopt. Het gaat hierbij om de herstructurering van 80 procent particuliere woningen en 20 procent corporatiewoningen. De belangstelling voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds is groot en de regeling is twee keer overtekend. De beschikbare middelen zijn verdeeld over heel Nederland en er is prioriteit gegeven aan de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en 13 grens- en krimpregio’s. Dat heeft ertoe geleid dat de beschikbare middelen ook vooral in die kwetsbare gebieden terecht zijn gekomen

Renovatie

Het overgrote deel van de projecten bestaat uit renovatieplannen om de bestaande woningvoorraad te herstructureren. Hierbij wordt bijvoorbeeld vocht- en schimmelproblematiek aangepakt of de toegankelijkheid verbeterd zodat ouderen langer in hun huis kunnen blijven wonen. Voorwaarde is dat het energielabel minimaal met drie stappen omhoog gaat of ten minste energielabel B heeft na de renovatie. Naast het hogere wooncomfort dalen hiermee de energielasten voor bewoners. Een kleiner deel van de aanvragen gaat over sloop- en nieuwbouw. Dit zijn vaak dure en intensieve projecten, vooral ook voor de bestaande bewoners. In sommige gebieden is het echter noodzakelijk om (een deel van) de bestaande woningvoorraad te slopen om de leefbaarheid en veiligheid in dat gebied te verbeteren.

Bregje Kop