Foto: Gemeente Breda

Perspectief op Werk West-Brabant werpt zijn vruchten af: zeker 167 mensen succesvol naar werk begeleid

  Economie

BREDA - Het project Perspectief op Werk blijkt een succes: zeker 167 mensen zijn succesvol naar werk begeleid. Daarom besluiten de samenwerkingspartners samen nog verder te bouwen aan een krachtige arbeidsmarkt. Afgelopen donderdag ondertekenden zij de nieuwe ambitie. 


Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte in 2019 extra geld beschikbaar voor de arbeidsmarktregio’s. In juni van dat jaar startte West-Brabant als één van de eerste regio’s het project ‘Perspectief op Werk’ met als doel een betere match creëren tussen werkgever en werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt. In dit project hebben werkgeversvereniging VNO-NCW en WSP West-Brabant, in samenwerking met beroepsopleider Curio, in totaal 167 werknemers succesvol naar werk begeleid. 

Omdat het project zo’n succes was, willen de partners samen verder blijven bouwen aan de krachtige arbeidsmarkt van de toekomst. Daarom ondertekenden de Bredase wethouder Boaz Adank, regiovoorzitter Van Beers (VNO-NCW) en collegevoorzitter Neutelings (Curio) afgelopen donderdag de nieuwe samenwerking, die verder gaat onder de titel ‘West-Brabant werkt door!’. “Gemeenten, werkgevers en onderwijs hebben gekeken hoe we de mensen aan het werk kunnen krijgen; niet door langs elkaar heen te werken maar in verbinding met elkaar. Niet de standaard zaken, maar dingen die we extra kunnen doen”, legt wethouder Boaz Adank uit. “We maken het verschil met elkaar, ondanks dat we een andere taal spreken”, vult Rob Neutelings, collegevoorzitter Curio, aan. “Laten we dit vasthouden en de goede dingen doen voor West-Brabant. En: ben vooral trots op wat we bereikt hebben.”

Krachtenbundeling werkt

Perspectief op Werk heeft geleid tot een betere regionale samenwerking. Onder meer op het gebied van gezamenlijk opleiden van medewerkers zijn de krachten gebundeld. Zo zijn er regionale oriëntatie- en opleidingstrajecten, zogenaamde branchestraten, ingericht voor de vier kansrijke sectoren: Groen, Techniek en Logistiek, Zorg en Schoonmaak en Horeca en Detailhandel. Via bijvoorbeeld coaching en taaltrajecten krijgen deelnemers een extra steuntje in de rug om hun kansen op matching en plaatsing te vergroten. 

Op deze manier werd aan 311 West-Brabanders meer perspectief geboden in de vorm van een praktische opleiding. Van hen zijn al 167 geplaatst bij één van de 87 betrokken werkgevers. Dit aantal zal nog stijgen naarmate meer mensen het traject afronden. “Vanuit de branchestraten kunnen de kandidaten voelen en zien wat het werken in een branche is om te kijken of dit bij ze past, zoals de simulatieomgeving voor heftruckchauffeur bij Curio”, aldus Boaz Adank. Anton van Beers, regiovoorzitter VNO NCW Brabant Zeeland legt uit dat er zowel naar aanbod als vraag is gekeken. “Er is niet alleen gekeken naar werkzoekenden, maar ook naar werkgevers. Werkgevers willen ook maatschappelijk verantwoord ondernemen door hulp te bieden om mensen zelfredzaam te maken.”

Bregje Kop