Foto: Wesley van der Linde

Breda zet in op compacte binnenstad: Uitbreiding van aantal winkels is niet gewenst

  Economie

BREDA - Om de kwaliteit van de binnenstad van Breda te behouden én versterken, is het belangrijk dat het winkelgebied niet verder uitbreidt. Dat stelt de gemeente Breda is het nieuwe Detailhandelsbeleid. En dat geldt ook voor winkelgebieden in de wijken en dorpen. “De focus ligt niet op de uitbreidingmogelijkheden maar juist op het behouden van het huidige detailhandelaanbod en het versterken van de kwaliteit ervan”, aldus de gemeente.


De gemeente Breda heeft samen met verschillende belangenpartijen een nieuw Detailhandelsbeleid opgesteld. Het nieuwe plan vervangt de ‘Detailhandelsnota 2010-2020’, en zet in op de kwaliteit, versterking en het behoud van de Bredase detailhandel. 

“Op het gebied van detailhandel vinden er de laatste jaren razendsnelle veranderingen plaats”, legt wethouder Adank uit. “Zo blijft het digitaal aankopen doen groeien. En krijgt de Bredase binnenstad ook steeds meer een winkelfunctie binnen de regio. Winkelgebieden transformeren van ‘places to buy’ naar ‘places to be’. Voor winkels én centrumgebieden is het daarom van belang om toegevoegde waarde te houden en onderscheidend te blijven. Innovatie en ondernemerschap zijn essentieel om in te blijven spelen op de behoefte van de consument, die op zoek is naar gemak en beleving. Met deze visie willen we hiervoor de kaders schetsen, om samen met de ondernemers toe te werken naar een toekomstbestendig en aantrekkelijk blijvend Breda.”

Uitgangspunten 
In de nieuwe visie ligt de focus voor de komende jaren niet op de uitbreidingmogelijkheden, maar juist op het behouden van het huidige detailhandelaanbod en het versterken van de kwaliteit ervan. De visie zoemt daarbij met name in op de binnenstad, de woonboulevard en de dorps-, wijk- en buurtcentra.

“Het laten ontstaan van een compact kernwinkelgebied helpt de binnenstad vitaal en toekomstbestendig te maken”, aldus de gemeente. Er wordt voor de binnenstad ingezet op een recreatief verblijf van bezoekers in het centrum door ze een combinatie van winkelen, horeca, cultuur, leisure en evenementen aan te bieden. De woonboulevard richt zich op doelgerichte kopers in de groep ‘In en om Huis’ en woonbeleving. De boodschappencentra in de dorpen, buurten en wijken zijn er voor de dagelijkse boodschappen op korte afstand van de woning, hebben met name ook een ontmoetingsfunctie en dragen bij aan de ruimtelijke uitstraling van de omgeving. 

Naast deze drie uitgangspunten is er ook een opgave om solitaire, verspreide en minder goed functionerende detailhandelslocaties af te bouwen en voor hen actief een transformatieproces in gang te zetten.

Proces en participatie 
Het nieuwe Detailhandelsbeleid is het resultaat van een lange periode van onderzoek met een brede enquête uitvraag onder de stakeholders, een brede digitale stakeholdersbijeenkomst en voorbereiding en advisering door zowel een interne als externe adviescommissies. De laatste stap in het participatieproces is de formele consultatie, die nu start. Dit wil zeggen dat iedereen in de gemeente Breda de kans krijgt om te reageren op het concept beleid, voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt. Het document is te vinden in het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl