Foto: Provincie Noord Brabant

Noord-Brabant is de duurzaamste opdrachtgever: ‘Dit willen wij vasthouden’

  Economie

BREDA - Bouwend Nederland heeft de provincie Noord-Brabant voor de 3e keer op rij uitgeroepen tot duurzaamste publieke opdrachtgever. Gedeputeerde Christophe van der Maat is trots op dit resultaat. “Het is fantastisch dat we weer hebben gewonnen, tegelijkertijd hoop ik dat andere publieke organisaties ons volgend jaar evenaren. En wij willen dit natuurlijk vasthouden bij de projecten die komen gaan.”


Een aantal jaren geleden heeft de provincie besloten om duurzaamheid structureel en uniform mee te nemen in aanbestedingen. De provincie gunt voor een belangrijk deel op kwaliteit waarin duurzaamheid voor 50 procent meetelt. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de laagste CO2-footprint. Ook worden innovatieve oplossingen gestimuleerd en krijgen aannemers veel vrijheid. Dat komt terug in het commentaar van de jury, die zegt dat “de provincie de markt blijft uitdagen en kansen geven om zich met duurzaamheid te onderscheiden”. Bij de meeste contracten geeft de provincie aan welke functies of prestaties worden verwacht en werkt de aannemer zelf het ontwerp uit.

Ondanks de drie titels op rij zit de provincie niet stil. Er wordt hard gewerkt om de ambities voor duurzaamheid verder te concretiseren. Naast ambities op circulariteit, CO2-reductie en energie wordt bekeken hoe een bijdrage geleverd kan worden aan biodiversiteit en hoe veerkrachtig om te gaan met de effecten van klimaatverandering (droogte, hitte en wateroverlast).

Daarnaast wordt het aanbestedings- en uitvoeringsbeleid voor duurzaamheid en innovatie momenteel geëvalueerd. Hiervoor gaat de provincie in november naast een interne evaluatie ook in gesprek met externe partners zoals aannemers en ingenieursbureaus om van deze partijen te leren. Ook wordt in Brabant kennis uitgewisseld over verduurzaming in het samenwerkingsverband INDUSA Daarin werken de provincie, Bouwend Nederland en de Brabantse steden samen om de Brabantse infrastructuur sneller te verduurzamen.