Afbeelding
Foto: Shutterstock

Breda start met fonds voor jongeren met schulden: ‘We willen ze perspectief geven’

Door: Hanneke Marcelis Economie

BREDA - Breda start in januari 2021 met een Jongeren Perspectief Fonds. Het fonds is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar die financiële hulp nodig hebben, maar vanwege hun lage inkomen niet kunnen deelnemen aan de schuldhulpverlening. “Met dit fonds willen we jongeren met grote financiële problemen een nieuwe kans bieden”, aldus de gemeente.  

“Niet alle jongeren leren vanuit huis verstandig om te gaan met geld”, legt wethouder van armoedebestrijding Marike de Nobel uit. “Sommige jongeren maken verkeerde financiële keuzes of raken door omstandigheden in de problemen. Voor die jongeren is het moeilijk om hulp te krijgen vanuit de reguliere schuldhulpverlening. Dit heeft vaak te maken met het feit dat zij geen vast of een te laag inkomen hebben, waarmee zij niet voldoen aan de inspanningsplicht die vanuit een schuldhulpverleningstraject wordt gevraagd. Om te voorkomen dat de schulden nog verder oplopen willen we deze jongeren helpen hun financiële problemen nu op te lossen en voor de toekomst te voorkomen. Zij verdienen een nieuwe kans met een nieuw perspectief”.

Werken aan een finacieel gezonde toekomst
Het JPF is bedoeld voor Bredase jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Voorwaarde voor deelname is dat de jongere gemotiveerd is deel te nemen aan trainingen, cursussen of coaching en begeleiding. Samen met een jongere wordt zijn of haar situatie in beeld gebracht en een plan opgesteld waarin doelen worden gesteld om de financiële problemen structureel op te lossen. In de aanpak is er veel aandacht voor het behoud van een opleiding en/of werk en het starten van scholing zodat alle jongeren, met en zonder startkwalificatie, een beter perspectief hebben op de arbeidsmarkt. In het traject is verder veel aandacht voor coaching en begeleiding. Een weerbaarheidstraining, sociale vaardigheidstraining en een budgetcursus zijn voor alle deelnemers verplicht. Na het traject worden deelnemers nog begeleid zodat de kans op terugval zo klein mogelijk is.

De eerste groep van ongeveer 10 jongeren start in januari 2023. Per jaar gaan twee groepen van start. De individuele gesprekken, de groepsbegeleiding en de trainingen/workshops worden in beginsel gedaan op de locatie van Breday.

SchuldenlabNL
Het JPF is inmiddels in meerdere gemeenten ingevoerd en heeft zijn meerwaarde bewezen. Het JPF maakt onderdeel uit van SchuldenlabNL. Zij heeft het JPF omarmd als 1 van de bewezen programma’s. Het JPF vormt een goede aanvulling op het bestaande armoede- en schuldenbeleid in Breda.