Rondvlucht op Tweede Paasdag boven Breda met Helicentre.nl. foto Wijnand Nijs
Rondvlucht op Tweede Paasdag boven Breda met Helicentre.nl. foto Wijnand Nijs

Bijeenkomst NAC en gemeente vooral informatief

  NAC

ANALYSE - De kans dat NAC-directeur Justin Goetzee vanavond na de bijeenkomst met de fractievoorzitters van de Bredase gemeenteraad de kurken kan laten knallen is gering. De raadsleden willen zich vooral laten informeren door NAC en de financiers.


De lijn die wethouder Arbouw heeft uitgezet lijkt ook door de fractievoorzitters te worden gevolgd. Die lijn is: de mogelijkheid tot steun is beperkt. In een collegeperiode waarin elke euro meerdere keren is omgedraaid, buurthuizen en bibliotheken gesloten zijn en er fors gekort is op de Bredase musea, is niemand happig op het uitschrijven van een cheque aan NAC.

Waarde club
Binnen de raad betwist nauwelijks iemand de waarde die de club heeft voor de stad, maar is de verbazing ook groot dat het twee jaar na de laatste redding al weer zo ver is. Het zoeken naar een oplossing vanuit de gemeente moet gepaard gaan met enige boekhoudkundige creativiteit én met oog voor wat er verder in de stad is gebeurd de afgelopen jaren.

Mogelijke oplossing waar wellicht ook de raad nog wel voor open staat, is het verlengen van de huurperiode. NAC huurt nu nog iets meer dan twintig jaar. Stel dat die periode wordt verlengd met tien jaar, dan zou de huur een derde lager kunnen zijn. Dus geen 115-duizend euro per maand, maar 76-duizend euro. Per jaar scheelt dat toch 455-duizend euro op de begroting.

Afschrijving op stadion
Tweede optie is een afschrijving op het stadion. De gemeente hanteert vaste afschrijvingsperiodes voor allerlei types gebouwen. De gemeente mag deze periodes aanpassen na goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders. Daartoe moet dan nauurlijk wel een taxatie komen van het stadion.

De eerste optie lijkt het meest realistisch. Een verwijzing naar ‘de huur is niet marktconform’ wordt naar alle waarschijnlijkheid zo naar de prullenbak verwezen. Wellicht dat de raad wel gevoelig is voor de verhouding van de huisvestingskosten ten opzichte van de gehele begroting. 2,1 miljoen op een begroting van twaalf miljoen, waar die ooit zestien miljoen was.

Financiers kopen stadion
De tweede optie - afwaarderen - is al weer minder voor de hand liggend. Als de gemeente afwaardeert, moet net ook meteen dat verlies nemen. Dat zou voor een gat in de net goedgekeurde begroting voor komend jaar zorgen. Zo'n afwaardering heeft alleen zin als er een koper is. Dan zouden de financiers van NAC het stadion moeten kopen en vervolgens de huur naar beneden kunnen bijstellen. Met een beetje onderhandelen kun je de gemeente wellicht wel verleiden tot een verkoop onder de boekwaarde, mits dat natuurlijk goed beargumenteerd wordt met een taxatie. Daarmee snijdt NAC de banden met de gemeente door. Zo kort voor de verkiezingen zal geen enkele politieke partij daar heel rouwig om zijn. Alleen lijkt dit niet de koers te zijn, die de financiers hebben ingezet.

Discussie
Waar ook nog wel discussie over kan ontstaan is het achterstallig onderhoud. Dat bedraagt acht ton, een bedrag dat NAC zou moeten ophoesten, maar waarvoor geen geld is. Als de veiligheid in het geding is, zou dat zomaar op het bordje van de gemeente kunnen komen.

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief