Herstel scheuren tribunes NAC kost gemeente Breda 700.000 euro

  NAC

BREDA - De tribunes van het NAC-stadion zitten vol scheuren. Dat blijkt uit de rapport van een adviesbureau van eind mei. Het rapport kwam dinsdag ter sprake tijdens de commissie bestuur van de gemeente Breda. De scheuren vormen momenteel geen veiligheidsrisico, maar herstelwerkzaamheden zijn onoverkomelijk. Met name de lange zijde van de hoofdtribune en het hoofdgebouw hebben schade. De reparatiekosten worden beraamd op 7 ton.


Openbaarmaking
Het herstel van de oplegnok aan de hoofdtribune zou 45.000 euro kosten. De reparatie van de overige tribunes 150.000 euro. Het meeste geld gaat zitten in de reparatie van de liggers van de tribune. De herstelkosten hiervoor worden geraamd op 500.000 euro.

De gemeente is momenteel het rapport aan het bestuderen om te zien welke werkzaamheden precies moeten worden uitgevoerd en wat de daadwerkelijke kosten zijn. Op aandringen van fractievoorzitter Paul de Beer van D66 wordt het rapport van het constructie-adviesbureau nu voortijdig openbaar gemaakt.

Duidelijkheid
Wethouder Bernie van den Berg had liever gewacht op een tweede onderzoek dat binnenkort verschijnt. De Beer wilde daar niet op wachten. “Vooral omdat er ook een risicoaspect aan vast zit wil ik dit goed kunnen bestuderen.”

De Beer wil sowieso meer openheid van de gemeente over de Bredase voetbalclub. “Wat ik nog veel belangrijker vind, is dat er duidelijkheid komt over de huurovereenkomst tussen de gemeente en NAC. Nog steeds is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de kosten voor het onderhoud van het stadion worden verdeeld tussen huurder en verhuurder.”  De voorman van D66 zegt het een rare situatie te vinden dat NAC al sinds januari het stadion huurt op andere voorwaarde dan op papier eerder was afgesproken.