Logo bredavandaag.nl

Opvang asielzoekers in Breda

  Nieuws

BREDA - Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Breda benaderd met de vraag mee te werken aan het realiseren van een opvanglocatie voor asielzoekers.


Het college van burgemeester en wethouders gaat met het COA in overleg en onderzoekt welke mogelijkheden er eventueel in Breda zijn.

Naar verwachting zal dit enkele maanden duren. De gemeente toetst mogelijk geschikte locaties onder andere aan bestemmingsplannen, aspecten van ruimtelijke ordening, juridische, financiële en bouwkundige aspecten.

Het COA zoekt momenteel landelijk naar nieuwe opvanglocaties. Dit vanwege capaciteitsproblemen die zijn ontstaan doordat meer asielzoekers naar ons land komen, de uitstroom daalt en ook doordat overeenkomsten met eigenaren van panden aflopen.

In het verleden heeft de gemeente Breda ook al meegezocht naar locaties om asielzoekers te huisvesten. Zoals de Chassékazerne, de voormalige analistenschool op de Poolseweg, Het Motel Breda in Princenhage en het medisch centrum Klokkenberg.

In de Chassékazerne en in motel Breda heeft dat daadwerkelijk geleid tot de opvang van asielzoekers.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief