Logo bredavandaag.nl

Bisdom Breda praat over seksueel misbruik

  Nieuws

BRABANTPARK - Bredase slachtoffers van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk worden aangeraden om zich te melden bij de instelling Hulp en Recht. Maandagavond vond een bijeenkomst plaats voor priesters, diakens en pastoraal werkers in Breda.


Naar aanleiding van seksueel misbruik in vroegere katholieke vormings- en opleidingsinstituten spraken bisschop van Breda Van den Hende en vicaris-generaal Schoenmakers op deze avond over de procedure van Hulp en Recht. De bisdomleiding heeft het belang benadrukt van de instelling Hulp en Recht. De speciale bijeenkomst voor pastoraal medewerkers was bedoeld om meer gerichte informatie te geven over de instelling.

Hulp en Recht is een landelijke instelling, opgericht door bisschoppen en andere leidinggevenden binnen de katholieke kerk. Bij de instelling kan een officiële klacht worden ingediend. Volgens de instelling behandelt een onafhankelijke commissie de klacht. Als een klacht gegrond wordt bevonden kunnen er maatregelen worden getroffen. Een pleger van een seksueel misdrijf kan een maatregel opgelegd krijgen.

Bisschop Van den Hende had priesters, diakens en andere pastoraal medewerkers uitgenodigd in het bisschopshuis. Vanwege de grote opkomst vond de bijeenkomst plaats in de H. Michaelkerk in Brabantpark.

Op 9 maart 2010 kwam de katholieke kerk met een landelijke verklaring. Bij het landelijke overleg van bisdommen was ook bisschop Van den Hende uit Breda aanwezig. Oud-minister Deetman is toen gevraagd om een onderzoek voor te bereiden naar seksueel misbruik in vroegere katholieke vormings- en opleidingsinstituten.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief