foto Nico Koevoets
foto Nico Koevoets

Breda zet stukjes snippergroen in etalage

  Nieuws

BREDA - De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Voorjaarsnota besloten om het jaar 2012 uit te roepen tot het jaar van overdracht van gemeentelijk snippergroen aan bewoners. Het college heeft dit besluit nu nader uitgewerkt.


Overigens is in het verleden al heel veel snippergroen door de gemeente verkocht. Inwoners van de gemeente Breda die eigenaar zijn van een woning hebben de mogelijkheid om kleine percelen openbaar groen die naast hun woning liggen, het zogenaamde snippergroen, te kopen.

De gemeenteraad heeft aan die koop wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag bijvoorbeeld door verkoop van snippergroen de achtertuin van de buren niet onbereikbaar worden en ook mag dit groen geen onderdeel zijn van een buurt- of wijkpark

Inwoners die denken dat het perceeltje groen naast hun woning inderdaad snippergroen is en zonder bezwaren verkocht kan worden, kunnen via de gemeentelijke website een digitaal formulier invullen. Vervolgens gaat de gemeente na of verkoop inderdaad gewenst is.

Onderdeel hiervan is een onderzoek door de nutsbedrijven of er kabels en leidingen in de grond liggen. De kosten voor het eventueel omleggen hiervan komen voor rekening van de koper. Zijn er geen belemmeringen, dan ontvangt de aanvrager een koopovereenkomst.

Groenstroken zonder bebouwingsmogelijkheden kosten per vierkante meter € 125,-. Groenstroken met een bebouwingsmogelijkheid kosten € 225,-. Alle bedragen zijn exclusief overdrachtsbelasting. Die komen voor rekening van de koper.

Het bestemmingsplan bepaalt of een perceel bebouwingsmogelijkheden heeft of niet. Bij de bestemming “wonen” heeft de eigenaar een (beperkte) bouwmogelijkheid.

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief