Logo bredavandaag.nl
Matrixbord als inbraakpreventie in Breda.
Matrixbord als inbraakpreventie in Breda. (Wijnand Nijs)

Intensievere aanpak criminaliteit Breda

  Nieuws

BREDA - De gemeente wil de komende jaren ‘goed toeven’ in Breda. De huiselijke omgeving moet veilig zijn, net als de buurten, wijken, dorpen, de stad en de bredere regio. Dat is het uitgangspunt van het Programma Veiligheid 2015-2018.

In buurten waar dat nodig is gaat de gemeente extra toezichthouders, boa’s en particuliere beveiligers inzetten. Daarnaast blijft de gemeente veel samenwerken met bewoners en buurtpreventieteams.


Stadsmariniers blijven zich bezighouden met de bestrijding van ondermijnende criminaliteit en overlast. De aanpak van die criminaliteit wordt sowieso intensiever, zegt burgemeester Van der Velden. “Georganiseerde misdaad verziekt niet alleen rechtsstaat en samenleving, maar zorgt ook voor onveiligheid in de stad, buurten en dorpen.”

Van der Velden stelt dat Breda een voortrekkersrol moet nemen in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. “Ernstige vormen van criminaliteit vinden hun oorsprong in problemen en achtergronden van kwetsbare jongeren.” Daarom wordt er een verbinding gelegd tussen criminaliteitsbeleid en beleid op andere terreinen.

Om dat te realiseren gaat de gemeente meer inzetten op het voorkomen of vroegtijdig afbreken van criminele loopbanen van jongeren. “Wordt jongerenoverlast criminaliteit, dan krijgen jongeren een persoonsgerichte straf en zorg in het Veiligheidshuis.”

Daarnaast zet de gemeente fors in op vermindering van het aantal woninginbraken. Breda ‘scoort’ daar erg hoog in. Het verder uitrollen van buurtpreventieprojecten en de inzet van politie, stadsmariniers, gemeentelijk toezichthouders en mobiele camera’s moeten inbrekers ontmoedigen.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief