Logo bredavandaag.nl

‘Bezwaren tegen huisvesting 46 statushouders in Koetshuis ongegrond’

  Nieuws

BREDA - De huisvesting van 46 statushouders in het Koetshuis in Bavel gaat vooralsnog door. De zorg van omwonenden over ongewenst gedrag is ongegrond verklaard door de bezwarencommissie. Het college neemt dat advies over.


In november vorig jaar kocht de gemeente het pand aan de Seminarieweg voor 875.000 euro. In zijn nieuwe functie moet het Koetshuis dienen voor huisvesting van 46 statushouders. Het gaat om vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de leeftijd tot 27 jaar en wachtend op gezinshereniging.

De 23 bezwaarmakers, woonachtend in de omgeving van het Koetshuis, vinden de nieuwe bestemming niet passend. “Met de komst van de statushouders verdubbelt het aantal bewoners in het gebied bijna”, leest het bezwaar. Ze vrezen voor het verdwijnen van het landschappelijke karakter en de rust.

Voorheen diende het pand als crisisopvang. Volgens de bewoners is dit niet te vergelijken met de huisvesting van 46 statushouders. “De huisvesting van statushouders is niet tijdelijk. De verwachting is dat statushouders langdurig, wellicht jaren, op deze locatie zullen blijven waardoor verveling en ongewenst gedrag hiervan het logische gevolg zijn.” Ook maken ze zich zorgen om de toezicht en begeleiding van de statushouders.

De commissie geeft aan begrip te hebben voor de angst bij de omwonenden. Maar, luidt het verweer: “Na een tijdelijk verblijf stromen alle statushouders door naar passende en permanente huisvesting.” Iedere statushouder krijgt intensieve begeleiding door middel van een klantmanager, beargumenteert de bezwaarcommissie. Dit moet zorgen voor een succesvolle integratie in de Bredase samenleving.

De commissie benadrukt tevens dat binnen het Koetshuis strikte leefregels zijn opgesteld. “De huurders zullen zich dienen te gedragen als goede huurders.” Daarnaast gaat Camelot Europe het pand tijdelijk beheren. Dat wil zeggen dat 24 uur per dag een toezichthouder aanwezig is.

Addie Schiphorst, bewoner van de Beukenlaan, voelt zich volledig genegeerd. “We zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst, maar daar wordt niks mee gedaan. In de buurt vrezen we voor hinder van de uitgeprocedeerde asielzoekers”, aldus de bewoner.

De bezwaarmakers hebben getracht alternatieven aan te dragen. Zij beweren dat de gemeente geen onderzoek heeft gedaan naar een andere locatie, zoals het voormalige belastingkantoor aan de Gasthuisvelden. In de omgeving van het Koetshuis zijn geen voorzieningen gevestigd. De statushouders moeten 20 minuten lopen naar het dichtstbijzijnde winkelcentrum en de bushalte, aldus de belanghebbenden.

Ze geven aan dat minder statushouders passender en wenselijker was geweest. “We hebben bij Van Lunteren (wethouder, red.) en de commissie geuit dat voor de integratie een lager aantal beter is. De opvang van vrouwen en kinderen kan zorgen voor een betere afspiegeling van de maatschappij”, aldus bewoner Schiphorst.

Het college wijst er in het verweer op dat het een wettelijke taak is om statushouders te huisvesten. Daarnaast geeft het college aan dat de opvang van asielzoekers in De Boschpoort en statushouders aan de Eglantier in Prinsenbeek tot op heden nog niet heeft geleid tot enige vorm van overlast.

Op 25 april komen de bewoners bijeen. Ze hebben zes weken de tijd om naar de rechter te stappen.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief