Logo bredavandaag.nl
Bruisend Ginneken, voor ieder wat wils. foto Guido van der Kroef
Bruisend Ginneken, voor ieder wat wils. foto Guido van der Kroef

Verkeersoverlast Ginneken: Maatwerk per straat

  Opinie

OPINIE - ‘Het is druk in het Ginneken’, luidde een voor de hand liggende conclusie van de voorzitster van de vergadering van Klankbordgroep Ginneken, die op 24 februari werd gehouden naar aanleiding van de resultaten van een recent verkeersonderzoek.


Niet alleen op straat is het er druk: in Ginnekense vergaderzalen is het meestal ronduit rumoerig zodra het onderwerp verkeer geagendeerd staat. Opzienbarend is het daarom dat de verschillende Ginnekense bloedgroepen het nu in het bijzijn van wethouder Willems eens zijn geworden over de richting waarin gezocht moet worden naar een oplossing voor de omgang met de verkeersproblematiek.

Het rumoer in het Ginneken was ruim vier jaar geleden voor het vorige college nog aanleiding om ideeën voor een aangepaste verkeerscirculatie in de ijskast te zetten. Dat gaf ook de gelegenheid om af te wachten wat het effect is van een plan voor verbeterde doorstroming op de zuidelijke rondweg, dat inmiddels door het huidige college gerealiseerd is. In de tussentijd is de gemeenteraad akkoord gegaan met het burgerinitiatief van de stichting Leefbaar Ginneken om een structuurvisie te ontwikkelen.

Dat was het eerste burgerinitiatief in Breda: op voorstel van GroenLinks zijn de inwoners van Breda sinds 2005 in de gelegenheid om zelf een voorstel op de raadsagenda te zetten als ze daarvoor voldoende handtekeningen verzameld hebben. Het college heeft dit burgerinitiatief voortvarend opgepakt en met een omvangrijke klankbordgroep is in diverse sessies intensief gediscussieerd over het Ginneken. Met een groot aantal huiskamergesprekken heeft de gemeente ook buiten het klankbord gepeild wat er leeft in het Ginneken. Zowel in de klankbordgroep, als in de huiskamergesprekken, bleek de beleefde verkeersoverlast steevast één van de heetste hangijzers.

Meer dan 90% van het autoverkeer vertrekt uit het Ginneken, of moet daar zijn
Inmiddels is in het afgelopen jaar de ontwikkelde Structuurvisie Ginneken door de gemeenteraad vastgesteld. Het formele gedeelte daarvan wordt vooral vastgelegd in een bestemmingsplan, dat echter weinig regelt over de verkeerscirculatie en de meer precieze invulling van de ruimte voor het verkeer. Om het verkeersvraagstuk op te pakken heeft de gemeente in december uitgebreid verkeersonderzoek laten uitvoeren in het Ginneken.

De resultaten daarvan zijn afgelopen woensdag gepresenteerd aan de Klankbordgroep Ginneken in aanwezigheid van wethouder Willems. Sinds vandaag doet het Ginnekens Nieuwsblad op de website http://www.ginneken-dorp.nl/ verslag van de resultaten van het onderzoek. Het blijkt dat meer dan 90% van het autoverkeer in het Ginneken vertrekt van een adres in Ginneken, of daar moet zijn. We hebben in het Ginneken dus geen overlast van sluipverkeer, maar vooral van elkaars autogebruik.

Sluipverkeer of niet, de hinder van het vele autoverkeer voor bewoners, fietsers en voetgangers in de smalle Ginnekense straten wordt er niet minder om. De hoeveelheid doorgaand autoverkeer die niets in het Ginneken te zoeken heeft, stelt volgens het onderzoek weinig voor. Een andere verkeerscirculatie, of het aanbrengen van ‘knippen’ zal daarom nauwelijks verlichting geven. Dat zou vooral leiden tot verschuiving van het probleem naar andere straten in het Ginneken en extra autokilometers.

De oplossing moet dus per straat niet gezocht worden in het weren van auto’s, maar in het afdwingen van een acceptabel verkeersgedrag van hun bestuurders. In de smalste straatjes van het Ginneken vraagt dat om een inrichting die duidelijk maakt dat de automobilist slechts te gast is. Hij mag niet verwachten dat voetgangers en fietsers meteen opzij stuiven zodra er een auto aankomt. Een inrichting die weergeeft dat de straat voor iedereen is, in plaats van alleen een ‘rijbaan’.

Zo maken we optimaal gebruik van de beperkte openbare ruimte in het Ginneken. Voordeel van een aanpak per straat boven een aanpak op wijkniveau is dat daarbij gemakkelijker rekening kan worden gehouden met de wensen van de bewoners ter plaatse. En voorwaarde is natuurlijk ook dat we in het Ginneken elkaar allemaal een fijne straat gunnen, dus niet meteen gaan mauwen zodra in de andere straten naar ons huis toe enig oponthoud dreigt te verschijnen.

Het beste is dat de gemeente per straatje in gesprek gaat met bewoners die vinden dat ze verkeersoverlast hebben en ideeën hebben hoe daarin verbetering kan komen, zonder het probleem naar andere straten door te schuiven. Helaas zijn inrichtings-oplossingen (‘klinkers’) duurder dan circulatie-ingrepen (‘bordjes’). Maar een ingreep die geen oplossing biedt is altijd te duur.

En het bij voortduring communiceren en klankborden met bewoners (doordat het probleem slechts rouleert en/of een oplossing niet naderbij komt) is óók duur. Het nieuwe college na 3 maart zou daarom wel gek zijn als zij geen gebruik maakt van de nu in het Ginneken bereikte overeenstemming over een gewenste aanpak: straat voor straat, stap voor stap.

Dit artikel verwoordt de mening van Peter Bakker, bewoner Van Duijvenvoordestraat (Ginneken), kandidaat-raadslid GroenLinks (plaats 5) en verkeerskundige.FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief