Gemeenteraadsvergadering, vooraan Frans Szablewski.
Gemeenteraadsvergadering, vooraan Frans Szablewski. (Ilse Lukken)

Opinie: 'De Nieuwe Vakbeweging is een nieuw avontuur'

  Opinie

OPINIE - De tijd van de aloude vakbond is voorbij meent FNV-bestuurder Frans Szablewski. Het moet allemaal kleinschaliger. In de vorming van 'De Nieuwe Vakbeweging' zijn herkenbaarheid en bereikbaarheid de magische woorden stelt hij in dit opinieartikel.


Voor veel mensen is van oud naar nieuw altijd een uitdaging en brengt het ook steeds een gevoel van avontuur met zich mee. Of het nu van het oude jaar naar het nieuwe jaar is, van een huurhuis naar een koophuis of een nieuwe relatie met een vriend of vriendin. Je zit vol goede voornemens en het kan alleen maar beter worden dan het was.

Dat gevoel heb ik ook bij 'De Nieuwe Vakbeweging'. Ik zie het wel zitten en ik sta te trappelen om er aan te beginnen, maar ik weet door ervaring dat het niet zomaar een succes zal worden. FNV Bondgenoten bijvoorbeeld is na de fusie van vier bonden een (te) grote vakbond geworden en de afstand tot de leden is alleen maar groter geworden terwijl we juist het tegenovergestelde wilden bereiken. Voor mij moet daarom die nieuwe vakbond vooral 'herkenbaar' en 'bereikbaar' zijn. Herkenbaar voor iedereen die zijn belangen wil laten behartigen en Bereikbaar zowel fysiek als digitaal.

Kleinere eenheden met veel autonomie is volgens mij de weg die we in moeten slaan. Niet de bedrijfsgroep Vervoer zoals die nu bestaat bij FNV Bondgenoten maar de beroepsgroepen buschauffeurs, taxichauffeurs, vrachtwagenchauffeurs en niet het containerbegrip Metaalnijverheid (ook wel kleinmetaal genoemd) maar de beroepsgroepen elektriciens, loodgieters en fietsenmakers. Ook beroepsgroepen zoals zpp-ers, en flexwerkers en waarom zouden we niet een CAO voor gemeenteraadsleden uit gaan onderhandelen? Dus weg van die containerbegrippen maar naar herkenbare en bereikbare eenheden.

Het zal met het organisatorische deel wel lukken denk ik. Dat is een kwestie van een organogram invullen en ….klaar is Kees. Belangrijker en lastiger is het echter om het “werkmodel” in te vullen, de filosofie van die nieuwe vakbeweging. Autonome beroepsgroepen moeten ruimte krijgen om hun eigen beleid en speerpunten te bepalen. Centraal wel een paar belangrijke principes en uitgangspunten vast leggen, maar de uitvoering over laten aan die beroepsgroepen. Dat zal leiden tot meer differentiatie in bijvoorbeeld CAO voorstellen, maar ook bij centrale thema’s zoals pensioenen.

Ook zou die nieuwe vakbond zich lokaal meer moeten manifesteren. Ook gemeenten doen aan arbeidsvoorwaardenbeleid, aan inkomenspolitiek (bijv. via de bijzondere bijstand) en ook daar komen mensen in de knel door maatregelen van die lokale overheid. Ik zie (te) vaak dat individuele bewoners maar ook groepen (wijk- en dorpsraden of ad-hoc belangengroepen) op moeten boksen tegen overheden met te weinig middelen en faciliteiten. Een sterkere lokale vakbond kan iets betekenen voor die mensen en zal daardoor ook meer herkenbaar en bereikbaar worden.

Ik kom veel van onze leden tegen in cliëntenraden, besturen van buurtcomités of actiegroepen in buurten en wijken. Door ook voor hen een partner te zijn verstevigen wij onze positie door professionele ondersteuning te bieden. Ik zie het dus wel zitten met 'De Nieuwe Vakbeweging' en ik ga me er ook actief mee bemoeien. We hebben nu de kans om echt te vernieuwen, te veranderen en te verbeteren.

Iedereen die daaraan een bijdrage wil leveren is van harte welkom en schroom niet om je er tegenaan te bemoeien. Ik heb liever honderd ideeën waarvan we er tien verwezenlijken dan een van boven opgelegd model waar mensen zich niet in herkennen. Kost wat meer tijd en moeite maar dat moet dan maar. Solidariteit als uitgangspunt maar met een nieuw elan. Voor mij is het een eer om op te komen voor eerlijk delen en voor iedereen een menswaardig bestaan. Laten we dat eergevoel bovenaan ons lijstje zetten, want ik geloof nog steeds in idealen en in een samenleving waarin we de welvaart verdelen. In iedereen zit wel een beetje een Robin Hood!

Frans Szablewski is bestuurder bij FNV Bondgenoten en raadslid voor de PvdA in Breda