Eerste koopzondag buiten de afgesproken dagen foto Patricia Rompa
Eerste koopzondag buiten de afgesproken dagen foto Patricia Rompa

Opinie ondernemersfonds: 'Lessen van Poetin en Noord-Korea'

Opinie

OPINIE - Geen nieuwe belasting voor ondernemers in de Bredase binnenstad. Wij zien de binnenstad van Breda niet als een product. Wij werken (en wonen soms) in een prachtige, sfeervolle, historische binnenstad waar het goed ondernemen en ook goed wonen behoort te zijn.

Wij voelen ons al jaren niet vertegenwoordigd door het Retail Platform en het OBB. Zij pleiten steeds voor uitbreiding van het aantal koopzondagen. Behalve het grootwinkelbedrijf en de ketens willen de meeste zelfstandige ondernemers dat niet. Ze kunnen op zondag hun winkel niet openhouden met goedkope arbeidskrachten als scholieren en studenten.

Beide organisaties pleiten in hun businessplan voor een enorme toename van het aantal evenementen in de stad. Meestal gepaard gaande met een behoorlijke hoeveelheid decibels. Veel zelfstandige ondernemers zijn veel meer gebaat bij een bepaalde rust in de stad. Hun omzet daalt zelfs bij een teveel aan evenementen. Ook voor bewoners van onze binnenstad kan de hoeveelheid evenementen en het daarmee gepaard gaande lawaai soms wat teveel van het goede worden.

Het Retail Platform en het OBB pleiten ook voor volbouwen van het Molsterrein. Wij noemen dat bouwen voor de leegstand elders in de stad. Door de toenemende verkopen via internet zullen er in de toekomst minder winkels nodig zijn. Uitbreiding van het winkelaanbod kan dus nooit rendabel zijn.

Het Retail Platform en OBB willen nu invoering van een nieuwe belasting voor ondernemers in Breda: de reclamebelasting door sommigen ook wel bijdrage ondernemersfonds genoemd. Indien de ondernemers voor het ondernemersfonds gaan stemmen is de Gemeente Breda bereid om de reclamebelasting in te voeren.

De reclamebelasting bedraagt 450 euro in het kernwinkelgebied en 250 euro voor het aanloopgebied. Grote en kleine ondernemers betalen evenveel. Wij vinden deze verdeling onevenredig en onrechtvaardig. Kleine winkels in bijvoorbeeld de Annastraat betalen evenveel als grootwinkelbedrijven als Hema, Bijenkorf, C&A, V&D etc.

Uit dat ondernemersfonds willen beide organisaties o.a. twee dure managers aanstellen, promotie maken voor 52 koopzondagen en veel te veel evenementen organiseren.

Wij voelen ons al niet door het OBB en Retail Platform vertegenwoordigd. De stemprocedure slaat echter alles. Ondernemers worden uitgenodigd om twee uur naar een gelikte presentatie van het OBB en Retail Platform te luisteren. Daarna kan er gestemd worden.

Dus woensdag bij de landelijke verkiezingen krijgt U voor het uitbrengen van Uw stem een uitgebreide presentatie van twee uur van slechts één politieke partij. Daarna kunt U, nu welingelicht, Uw stem gaan uitbrengen. Dat moeten de Volkscommissarissen van het OBB en Retail Platform wel in het voormalig communistisch Europa geleerd hebben. Het is echter ook mogelijk dat ze in Noord-Korea of bij Poetin hun licht hebben opgestoken.

Bij een presentatie van het ondernemersfonds dit voorjaar in de Veemarktstraat is gemeenteraadslid voor de SP Joyce van der Sanden door het bestuur van de winkeliersvereniging Veemarktstraat uit de zaal verwijderd. Zij was daar op uitnodiging van een ondernemer uit de Veemarktstraat om als toehoorder aanwezig te zijn. Kritische toehoorders zijn uiteraard niet gewenst. Het bestuur van de winkeliersvereniging Veemarktstraat was al voorstander van het ondernemersfonds zonder haar leden naar hun mening te vragen. En nu is er dus een enorme tweespalt ontstaan.

Wij weten niet hoeveel kosten er precies gemaakt zijn voor de plannen van het ondernemersfonds (reclamebelasting) door gemeente Breda, OBB en Retail Platform. Het zou best eens meer dan 100-duizend euro kunnen zijn. Uitgaven aan prachtige kleurenfolders, uitgebreide presentaties, juridische adviezen, aankoop businessplan, fotograferen van alle panden. Wij hebben als tegenstanders tot dusver 38,50 euro uitgegeven aan drukkosten.

De tegenstand groeit met de dag. Wij roepen ondernemers op om tegen het ondernemersfonds te gaan stemmen. De laatste ontwikkeling is dat U een stem bij de notaris uit kunt brengen zonder de gelikte presentatie te hoeven bijwonen.

Aan bezoekers van onze fraaie binnenstad verwijzen wij in onze ondernemingen overigens graag en uitgebreid naar parels in onze stad als Begijnhof, Grote Kerk, Valkenberg, Merkx Tuin, Grote Markt en Bredaas Museum. Wij doen dat met passie en het is bovendien gratis.

Dit artikel vormt de mening van Toine Fikken (Bredase boekenmarkt ’t Ezelsoor), Sjoerd van Aalst (Van Aalst Tapijten) en Ad Goos (Vrije Boekhandel).