De herfst in volle glorie in het Mastbos. foto Janet Olde Wolbers
De herfst in volle glorie in het Mastbos. foto Janet Olde Wolbers

Opinie: Stook Mastbos op in Amercentrale

Opinie

OPINIE - Brabant moet kritisch kijken naar hoe duurzaam Essent de Amercentrale in Geertrtuidenberg bijstookt met biomassa. De manier waarop dat nu gebeurt is vergelijkbaar met het opstoken van het Mastbos, zo betoogt Harry van den Berg van de PVV in dit opinieartikel.

Een duurzaam Brabant zorgt zelf voor de duurzame bijstook van biomassa in Brabant. Dat is voor de BPM reden om met Staatsbosbeheer en het Brabants Landschap in gesprek te gaan over de productie van biomassa uit Brabantse bossen. Daarbij worden eerst de bossen in Midden- en West-Brabant gerooid en in een later stadium ook de overige bosgebieden in Brabant.

Volgens een woordvoerder van de BPM wordt er nu in de Amercentrale in Geertruidenberg massaal Amerikaans bos bijgestookt als biomassa, in 2011 ongeveer 2 miljard kilo hout. Deze biomassa wordt gemaakt van circa 2 miljoen Amerikaanse bomen, waarbij het hout via een speciaal procedé wordt verwerkt tot pellets, dat zijn kleine staafjes.

Door de productie vanuit Amerikaanse bossen naar Brabantse bossen te verplaatsen, kan een enorme milieuwinst gehaald worden. “Nu worden in Amerika de bomen gekapt, naar de RWE fabriek in Georgia gereden, van daaruit weer 200 kilometer naar de haven, vervolgens met een stookolie gestookt schip (38 stuks in 2011) de oceaan over naar Dordrecht en dan nog weer door naar de Amercentrale in Geertruidenberg. Je hoeft geen Einstein te zijn om in te zien dat dit niet heel erg milieuvriendelijk is”, aldus de BPM.

Door de Brabantse bossen duurzaam te gaan beheren, valt er op alle fronten een grote winst te behalen. De BPM denkt er aan om eerst het Mastbos bij Breda binnen 5 jaar volledig om te hakken en daarna de andere bosgebieden rondom Breda en delen van de Loonse en Drunense Duinen aan te pakken. “Veel beter voor het milieu dan de ingewikkelde Amerikaanse methode door de korte transportafstand”.

Veel weerstand verwacht de BPM niet, eerder een opstartsubsidie vanuit de Provincie Noord-Brabant. Die heeft namelijk diverse fondsen waarvoor dit project in aanmerking kan komen. “Uiteraard planten wij weer bomen terug op de plaatsen waar het gekapt is. Bovendien zullen wij meer open plekken in de bossen maken, waar een grote verscheidenheid aan plantensoorten gezaaid zal worden, dit om de biodiversiteit te bevorderen. Ook aan de randen van de bossen zijn dergelijke bloemenvelden gepland.

De BPM hoopt daarmee uit diverse subsidievijvers te kunnen vissen. “De grootste vis is natuurlijk de subsidie voor bijstook van biomassa, waarin honderden miljoenen binnen te halen zijn”, maar ook naar biodiversiteitssubsidies, landbouw- en plattelandsontwikkelingssubsidies vanuit Den Haag en Brussel wordt nadrukkelijk gekeken.

Precies zoals de provincie het eigenlijk wil: schone en duurzame energie en een verbetering van de biodiversiteit. Tijdelijk, zo’n 20 jaar, zal het Mastbos en iets later de bossen bij Oosterhout en de Loonse Duinen een erg kale aanblik geven, maar daarna zal een prachtig en productief bosgebied ontstaan. Na ongeveer 40 jaar worden de bomen dan opnieuw gekapt. Ook dan begint de CO2-reductie daadwerkelijk, na een aanvankelijke sterke toename van CO2-uitstoot in vergelijking met kolen en gas.

Daarmee praten we over Maatschappelijk Revolverend Bosbeheer (MRB), aldus de woordvoerder, die er op wijst dat er inmiddels 3x zoveel bos staat als 150 jaar geleden en dat derhalve de kap van 3% per jaar van het huidige bosareaal in dat licht gezien relatief weinig is.

Bovenstaand verhaal is fantasie voor Noord-Brabant, maar realiteit voor Georgia (VS). De BPM bestaat niet en er zijn gelukkig geen plannen om de Brabantse bossen omver te gaan halen en in de Amercentrale te gooien. Aan de Amerikaanse bossen in de Amercentrale vangt RWE naar schatting 4800 euro, mogelijk zelfs nog veel meer, subsidie per uur!

Zo’n 2 miljoen bomen verdwijnen jaarlijks in de Geertruidenbergse ovens, terwijl Provinciale Staten papierloos zou moeten vergaderen om één (!) boom per vergadering te besparen. Opmerkelijk genoeg óók goed voor de CO2-reductie!

De PVV heeft statenvragen gesteld aan het provinciebestuur, dat met een 30% aandeelhouderschap in een duurzaamheidsstichting van Essent vertegenwoordigd is en kennelijk dit bizarre beleid ondersteunt.

Dit artikel verwoordt de mening van Harry van den Berg, statenlid namens PVV-Noord Brabant