Eerdere Gaza-demonstratie in Rotterdam.
Eerdere Gaza-demonstratie in Rotterdam. (YouTube)

Opinie: Is demonstratie Pro-Gaza of anti-Joods?

  Opinie

OPINIE - Voor 31 augustus is een pro-Gaza demonstratie in Breda aangekondigd.  Basile Lemaire, raadslid van het CDA in Breda, maakt zich zorgen over het anti-Joodse geluid dat er volgens hem bij vergelijkbare demonstraties klonk. Dat schrijft hij in dit ingezonden opinieverhaal: "Er is niets mis met het vragen van aandacht voor problemen in de wereld, zeker als er sprake is van geweld en onschuldige slachtoffers. Maar er waart een duistere wolk boven pro-Gaza demonstraties: voor een deel ontpoppen ze zich als anti-Joodse betogingen."


"De zogenaamde pro-Gaza-demo Den Haag van 24 juli jl. is hiervan een mooi voorbeeld. Niet alleen Joodse mensen (in plaats van de staat Israël) moesten het ontgelden, bovendien werd zonder enige gêne het terroristische geweld van ISIS verheerlijkt. Onder het mom van vrijheid van meningsuiting eigenen bepaalde groepen zich het “recht” toe dit te doen. Maar verheerlijking van terreur heeft, net zoals het zaaien van (Joden)haat, natuurlijk niets met het uiten van een mening te maken. Het is daarom terecht dat CDA-voorman Sybrand Buma zich inzet om terreurverheerlijking strafbaar te stellen."

"Met Den Haag als leerschool, kondigde burgemeester Van der Laan maatregelen aan voor een pro-Gaza-demo in Amsterdam. De ISIS-vlaggen verdwenen maar het anti-Joodse (en dus niet alleen: anti-Israëlische) geluid bleef. De door de organisatie uitgenodigde rapper Appa  gilde naar het publiek dingen als “Fuck de Talmoed!” (Joods heiligschrift) en "Het is klaar met deze zionistische honden, die uit zijn op ons geld en bloed." Appa werd niet opgepakt, want: vrijheid van meningsuiting. Maar gaat het hier wel om meningsuiting? Of is dit het ordinair zaaien van haat?"

"In Breda wordt het anders, zegt organisator Farid Bouchlaghmi. “Onze ordehandhavers zullen er alles aan doen om de dag rustig te laten verlopen” laat hij BredaVandaag weten. Ik hoop dat hij daarmee ook bedoelt dat antisemitische sentimenten uit de Bredase demonstratie geweerd worden."

"Vrijheid van meningsuiting, het recht om te demonstreren, het zijn mooie en kwetsbare verworvenheden van onze verlichte samenleving. Het zijn de instrumenten bij uitstek voor bezorgde en betrokken mensen om aandacht te vragen voor bijvoorbeeld de onschuldige slachtoffers van geweld, voor Palestijnen in Gaza, voor Jezidi’s en Christenen in Irak en Syrië. Een demonstratie zou niet moeten gaan om je af te zetten tegen een bepaalde religie; het zou helemaal niet moeten gaan om religie. Laat de demonstratie van 31 augustus daarom alsjeblieft een demonstratie zijn voor vrede tussen mensen en broederschap tussen volkeren."

Basile Lemaire
Dit opinieverhaal verwoordt de mening van Basile Lemaire, namens de fractie van het CDA Breda