Boaz Adank (VVD) bij de installatie van het college van Breda'97, CDA, GroenLinks, PvdA en SP op 15 mei 2014.
Boaz Adank (VVD) bij de installatie van het college van Breda'97, CDA, GroenLinks, PvdA en SP op 15 mei 2014. (Peter Visser)

Opinie: Kunstmatige koppeling verbloemt onnodige stijging OZB

  Opinie

OPINIE - De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat de Vereniging Eigen Huis de cijfers ten aanzien van de ontwikkeling onroerendzaakbelasting (OZB) uit zijn verband rukt. De VVD Breda is het niet met de VNG eens. Ook in Breda stijgt de OZB de komende jaren met bijna 26%, stellen Boaz Adank en Carla Kranenborg-van Eerd (VVD) in dit opinieartikel. Hoe zit dat nu eigenlijk met die OZB?


De onroerendezaakbelasting, ofwel OZB, is een belasting die wordt geheven op het in eigendom hebben van een woning of andersoortig pand. Dit betekent dat gewone huizenbezitters, maar ook organisaties als woningcorporaties belasting betalen voor het feit dat zij een eigen woning bezitten. Huurders van woningen zijn niet OZB-plichtig. Dat geldt niet voor niet-woningen zoals bedrijfspanden, zowel eigenaren als huurders daarvan betalen ook gewoon OZB.

Iedere huiseigenaar en iedere ondernemer die gebruik maakt van een bedrijfspand betaalt dus ieder jaar OZB. De gemeente kan het tarief hiervan, binnen bepaalde kaders, zelf bepalen. En dat heeft de Bredase coalitie gedaan. Vanaf 2017 stijgt de OZB in onze stad met bijna 26%.

Dit betekent nogal wat. Voor zowel woningbezitters als corporaties en ondernemers stijgen de lasten flink. Corporaties moeten tonnen meer ophoesten. Ook de Brabants-Zeeuwse werkgeversorganisatie (BZW) noemde de verhoging onacceptabel.

Het college van SP-CDA-PvdA-GroenLinks-Breda97 vindt de verhoging wel acceptabel, sterker nog zij heeft deze zelf bedacht. Onder het mom van de totale lasten voor de burger stijgen niet meer dan de inflatie probeert zij evenals de VNG haar keuze als redelijk te verkopen. Maar voor de VVD gaat deze redenatie niet op.

De totale lokale lasten voor burgers bestaan uit afvalstoffenheffing, rioolbelasting en OZB. De verlaging van de afvalstoffenheffing is te danken aan het nieuwe contract voor afvalverwerking dat het vorige college heeft afgesloten. De afvalstoffenheffing en rioolbelasting zijn een doelbelasting. De inkomsten uit deze belasting zijn direct gekoppeld aan het doel, namelijk het afvoeren en verwerken van afval en het onderhoud van en investeringen in het riool. Het betreft dus geoormerkte gelden.

Dit in tegenstelling tot de OZB, die gericht is op het spekken van de gemeentekas en niet uit geoormerkte gelden bestaat. Er is dus geen directe koppeling tussen de drie, ook al brengen het college en de VNG deze wel kunstmatig aan. Dit voor zover de particuliere huizenbezitters. Voor de woningcorporaties en ondernemers is de afvalstoffenheffing überhaupt niet relevant. Huurders betalen deze zelf en ondernemers hebben veelal eigen langlopende contracten ten aanzien van afvalverwerking. Daar komt de bijna 26% OZB-verhoging dus extra hard aan.

Ieder college moet keuzes maken. Met pijn in het hart heeft de VVD Breda in het verleden ook moeten kiezen voor een OZB-verhoging. Deze was noodzakelijk om de gemeentefinanciën op orde te brengen toen bleek dat er een verlies op het grondbedrijf was van 130 miljoen. Als je keuzes maakt, moet je daarover wel eerlijk zijn. Deze coalitie gebruikt de OZB om de gemeentekas te spekken, maar durft niet de verantwoordelijkheid te nemen om haar keuzes uit te leggen. Zij verschuilt zich achter een kunstmatige koppeling. Er is geen enkele noodzaak om de OZB vanaf 2017 te laten stijgen. In tegendeel zelfs, een verlaging zou zelfs mogelijk zijn.

Voor de VVD Breda staan de kerntaken van de overheid voorop. Die moeten zo efficiënt en doelmatig worden uitgevoerd. De gemeente is niet op aard om zoveel mogelijk gelden vanuit de burger binnen te harken. Als het één goedkoper wordt, betekent dat niet dat het ander duurder mag worden. Voor de VVD Breda staat de burger centraal, niet de overheid. Gezamenlijk betalen we voor een aantal kerntaken die de overheid heeft, voor de rest mag de burger zelf beslissen wat hij met zijn geld doet. Daar heeft hij de overheid niet voor nodig.

Dit artikel verwoordt de mening van VVD-raadsleden Boaz Adank en Carla Kranenborg-van Eerd