Onderzoek naar de Anneville Eik zorgde dinsdag voor lange files rond knooppunt St. Annabosch.
Onderzoek naar de Anneville Eik zorgde dinsdag voor lange files rond knooppunt St. Annabosch. Perry Roovers /SQ Vision

'130 km rond Breda: A zeggen, maar B doen'

Opinie

OPINIE - Raadslid Merijn Scheifes noemt de reactie van het college op de aangekondigde snelheidsverhoging rond Breda een voorbeeld van onbetrouwbare politiek. Hij betoogt in dit opiniestuk dat de reactie - de gevolgen blijven binnen de normen - in strijd is met wat collegepartijen in hun partijprogramma's beweerden. 

In 2015 besloot het Rijk om de snelheid op de snelwegen rond Breda te verhogen naar 130 km per uur. Uit berekeningen blijkt dat door die verhoging de luchtkwaliteit achteruit gaat. Slecht voor milieu en mens. Wij, GroenLinks, willen dat Breda de “Schoonste stad van het Zuiden” blijft. Een aanleiding om vragen te stellen aan het college.

Onze wethouder van Duurzaamheid Paul de Beer (D66) ging onlangs nog vol trots naar de klimaattop in Parijs en ondertekende vooraf al de klimaatverklaring. Hierin staat: “Wij verbinden aan deze oproep onze eigen verantwoordelijkheid. Wij beloven ons maximaal in te zetten voor maatregelen die leiden tot klimaatneutrale regio’s en een klimaatneutraal Nederland.”

Ik was daarom echt verbaasd over de antwoorden van het college op onze vragen. Andere dorpen en steden met dezelfde partijen als in Breda aan het stuur spraken zich al wel uit tegen de verhoging van de maximumsnelheid. Maar het college van Breda zag daarin geen rol voor zichzelf en stelde dat alles binnen 'de norm' bleef. En nou betekent die norm juist een verslechtering voor de inwoners van Breda!

Als je de partijprogramma’s van de Bredase collegepartijen leest, verwacht je toch een ander standpunt.
SP Breda: “Het is logisch dat hoe minder lawaaioverlast en luchtverontreiniging zoals fijnstof er is, hoe prettiger het wonen is.”
D66 Breda: “D66 Breda streeft naar een schone, groene en duurzame stad. Maar niet alleen de gemeente is verantwoordelijk om de samenleving meer duurzaam te maken. Om dat te bereiken is iedereen nodig: inwoners, overheid en ondernemers. Alle beetjes helpen.”
PvdA Breda: “PvdA wil een gezond leefklimaat door de uitstoot van CO2 en fijnstof terug te dringen.”

Duidelijk een gevalletje van A zeggen, aan de macht komen en dan toch B doen. Geen wonder dat Bredanaars het vertrouwen in de politiek verliezen.

De Bredase collegepartijen kunnen overigens nog steeds laten zien dat ze wel te vertrouwen zijn. Ik weiger te geloven dat de strijd nu al is verloren. Ik weiger te geloven dat die partijen lak hebben aan de gezondheid van Bredanaars en de opwarming van de aarde. Tussen de feestdagen hebben ze ook “even rust” en dus de tijd om na te denken. Deze kans is wel verkeken, maar er komen in 2016 nog genoeg kansen om, samen met GroenLinks, te strijden voor een gezond en prettig woon- en leefklimaat. Alle beetjes helpen. Wij gaan ervoor!

Merijn Scheifes, raadslid GroenLinks Breda
Dit opinieartikel verwoordt de mening van de schrijver.