Opinie: Breda moet bomen beter beschermen

  Opinie

OPINIE - Breda doet onvoldoende om bomen in de stad te beschermen. Dat betoogt Merein Scheifes van GroenLinks in dit opinieverhaal. ‘Bomen kunnen te makkelijk zonder opgaaf van reden gekapt worden’.


Bomen zijn van onschatbare waarde. Niet alleen omdat ze mooi zijn, maar vooral omdat ze onmisbaar zijn voor mens en dier. Bomen zorgen voor schaduw en zorgen voor zuurstof. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bomen een positief effect hebben op het herstel van patiënten, dat mensen graag in een wijk wonen met veel bomen en dat mensen in een groene omgeving gezonder en minder vaak ziek zijn.

Het is dan teleurstellend om te zien dat Breda er niet alles aan doet om zoveel mogelijk bomen te beschermen.

Het college heeft het plan opgevat om bomen in Breda kapvergunningvrij te maken. Alleen bomen die op een slecht vindbare digitale kaart van de gemeente staan aangegeven, hebben nog een kapvergunning nodig. Alle andere bomen, waaronder tienduizenden gemeentelijke bomen, kunnen zonder opgaaf van reden worden gekapt.

Helaas is deze bomenkaart volstrekt onvolledig. Een snelle scan van deze kaart laat zien dat vele bomen niet op deze kaart staan en dus niet goed worden beschermd. Neem de Speelhuislaan: een laan die zijn karakter ontleent aan de prachtige grote bomen. Slechts enkele van deze bomen staan op de kaart. Of de rotonde bij de Allerheiligenweg en Ulvenhoutselaan. Op deze rotonde staat een indrukwekkende boom. Juist deze boom kan zonder vooraankondiging worden gekapt, omdat die niet als waardevol wordt beschouwd.

Onlangs nog maakten bewoners in de Van Hogendorpstraat succesvol bezwaar tegen een kapvergunning. Het bomenonderzoek, dat nodig was voor de kapvergunning, gaf aan dat de bomen nog jaren mee konden. Toch besloot de gemeente dat de bomen gekapt moesten worden. Pas na bezwaar en overleg met de gemeente werd een tweede onderzoek gedaan en kon een boom blijven staan. Zonder de mogelijkheid van bezwaar op deze gemeentelijke beslissing was het behoud van deze boom zeer lastig geweest.

Als de nieuwe plannen worden ingevoerd, is een kapvergunning in de toekomst voor de meeste bomen niet meer nodig. Een meerderheid van de gemeenteraad kan de plannen gelukkig nog tegenhouden.

Tot die tijd: willen we onze bomen beschermen, moeten we zorgen dat deze vermeld staan op de bomenkaart van de gemeente. Kijk in je eigen straat dus even naar buiten en controleer of alle bomen die je graag zou willen behouden op de kaart staan. Zo niet, meld ze aan voor het te laat is!

Merijn Scheifes
Raadslid GroenLinks Breda.