Wijnand Nijs

Wordt het Het verhaal van Breda ook van de Bredanaars?

  Opinie

OPINIE - Breda presenteerde woensdagmorgen Het Verhaal van Breda. Met de werktitel ‘Internationale Schakelstad’ gaat de stad aan de slag. In dit opinieverhaal spreekt SP-fractievoorzitter Bas Maes de hoop uit dat de beleidsmakers de Bredanaar in het achterhoofd houden. ‘Zodat het geen verhaal van en voor bobo’s wordt’.


Woensdag werd Het verhaal van Breda gepresenteerd door het College van B&W. Na een zorgvuldig doorlopen proces met onder andere inwoners, viel daar toch ineens de wat bestuurlijke term ‘internationale schakelstad’. Alhoewel er benadrukt werd dat dit niet de nieuwe slogan van Breda wordt, is het wel hetgeen wat sindsdien steeds in de media opduikt.

Iedere zichzelf respecterende stad hoort - met name volgens marketingexperts - een slogan of een 'catch phrase' te hebben. Voorbeelden die dan steevast worden genoemd zijn Den Haag (internationale stad van vrede & recht) en Eindhoven (iets met techniek). Maar hoe zit het met die bijna 400 andere gemeenten in Nederland? Hebben zij dan geen catch phrase of was die gewoon niet zo 'catchy'? En nog belangrijker: zijn die gemeenten daardoor minder succesvol of hun inwoners minder gelukkig?

Terug naar Breda. In het bestuursakkoord spraken de coalitiepartijen waaronder de SP, af om het verhaal van Breda op te tekenen. Een verhaal van de inwoners van onze stad, wat zij als trotse ambassadeurs uitdragen tot ver over de gemeentegrenzen. Onze stad heeft vele kwaliteiten en dat je daarbij keuzes moet maken, spreekt voor zich. Of Bredanaars echter warm worden van de voorlopige omschrijving ‘internationale schakelstad’ is de vraag. Dat het college zich dat ook al besefte bij de presentatie ervan, pleit voor ze.

Ook SP Breda vindt dat we als stad ambitie moeten tonen. Maar ambities moeten wel getuigen van realiteitszin en in het belang zijn van Breda. Wanneer we inderdaad willen dat onze inwoners trots vertellen over Breda wanneer zij op familiebezoek zijn in Rotterdam, op de camping staan in Frankrijk of voor zaken in Duitsland zijn, dan moet het verhaal van Breda ook het verhaal van Bredanaars worden.

Gelukkig heeft het Verhaal van Breda meer inhoud dan alleen het weinigzeggende ‘internationale schakelstad’. Daaronder worden namelijk drie hoofdpunten omschreven die onmiskenbaar kwaliteiten zijn van Breda: de gunstige ligging, de kwaliteit van leven en het ontmoeten. Die ligging - waar samenstromen Mark en Aa - is natuurlijk historisch bepaald en hebben we te danken aan het besluit van zo'n duizend jaar geleden om aldaar een stad te stichten. Die kwaliteit van leven en het elkaar ontmoeten, is echter geen vanzelfsprekendheid voor alle Bredanaars. Daar moeten we samen elke dag opnieuw keihard voor blijven knokken.

Kwaliteit van leven en elkaar ontmoeten gaat verder dan mooie villa’s in het groen, een leuke managementfunctie of een netwerkborrel op een paardensportevenement. Het moet daarbij ook gaan om betaalbare woningen, ook banen voor niet hoger opgeleiden en een buurthuis of sportkantine als ontmoetingsplek. Zijn het uitsluiten mooie woorden, dan zal het Verhaal van Breda vooral het verhaal van en voor bobo’s worden. Hebben we oog voor alle Bredanaars, dan kunnen we rekenen op vele ambassadeurs uit alle lagen van de bevolking en wordt het Verhaal van Breda een groot succes!

Dit opinieartikel is geschreven door Bas Maes, fractievoorzitter van SP Breda en verwoordt zijn mening.


 

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief