Logo bredavandaag.nl
Owen de Vries

Opinie: Ecocide verdient plaats in internationaal Strafhof

  Opinie

BREDA - Bredanaar Owen de Vries bezocht een bijeenkomst in Breda van ‘advocaat van de aarde’ Polly Higgins. Hij vindt dat haar verhaal over ecocide gehoord moet worden, zo schrijft hij in dit opinieverhaal.


“Da’s logisch”, zou Ajacied Johan Cruyff zeggen. Als je geen aarde hebt, dan zijn er geen mensen en al helemaal geen winst. No planet, no people, no profit. Wereldwijd hebben we bijna alles wettelijk geregeld voor mensen en winst. Maar (straf)rechterlijk is er niets voorzien voor de aarde. Toenmalig Koningin Beatrix zei in haar kersttoespraak 2011: “De aarde die het leven voedt maar niet voor zichzelf kan spreken, moet stem krijgen”. Polly Higgins wil de natuur een juridische stem geven. Zij geeft een SOS (Save Our Soules) aan en over de wereld.

Blue Monday
Polly Higgins, Schotse,  gaf op Blue Monday in het Grand Theatre in Breda een lezing over het (eigen)belang om de aarde beter te beschermen en hoe dat te realiseren is. Als voormalig bedrijfsjuriste is ze nu advocate van de aarde en komt ze op voor een enorm onrecht: namelijk ecocide, de verwoesting van de vele diverse ecosystemen op de aarde. Waarom zou onze planeet geen rechten hebben maar de menselijke bewoners wel?

Ecocide is genocide
Vernietig je de aarde dan vernietig je de mensheid. Ecocide is dus genocide. Voorbeelden zijn er genoeg; De grootste Braziliaanse milieuramp ooit werd veroorzaakt door een bedrijf dat jarenlang arsenicum en kwik loosde waardoor al het leven in een 500 kilometer rivier werd gedood. Of Texaco die giftig afval in de Amazone dumpte en de rechtsgang jarenlang wist te rekken. Maar milieumoord is nu niet strafbaar. Als we doorgaan zullen 760 miljoen mensen moeten vluchten vanwege het stijgende zeepeil. Het is daarom onze morele en wettelijke verplichting om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van alle aardse inwoners zeker te stellen. Sterker; om het leven zeker te stellen.

Internationaal Strafhof
Zij is er van overtuigd dat ecocide onderdeel moet zijn van de internationale misdaden tegen de vrede. Ecocide moet net als genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en agressie veroordeeld kunnen worden bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Afhankelijk van de omvang, de duur en de impact op de natuur kunnen bedrijven, banken en staten maar ook bestuurders daarvan bestraft worden met geldboetes, natuurherstelverplichtingen en gevangenisstraffen. Het huidige systeem is moreel verwerpelijk en vergelijkbaar met de slavernij of apartheid. Die businessmodellen waren ook niet houdbaar.

Bottom-up actie
Het is verbazend dat Nederland samen met de VS, Engeland en Frankrijk het tegengehouden hebben om ecocide op te nemen bij de oprichting van het Internationaal Strafhof. De politieke onwil in het Westen komt voort omdat wij de pijn (nog) niet voelen. Wij staan niet dagenlang met onze voeten in het water, de smog in te ademen of moeten wij vluchten voor een overstroming.

Het zal dus van onderop moeten komen, van de samenleving. En als je wilt weten wat je kunt doen kijk dan op www.pollyhiggins.com en www.stopecocide.nl. De kennis is er, het bewijs is er, de urgentie is er. Maar na 22 jaar klimaatconferenties is het er niet beter op geworden. “Stand up, unified” zegt ze in haar slotpleidooi. “Geen woorden, maar daden” zou Feyenoorder Johan Cruyff zeggen.

Owen de VriesFOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief